Konkurs dla szkół „Coś z niczego”

 

W ramach Miejskiej kampanii Bielsko-Biała chroni klimat już po raz czwarty proponujemy Wam udział w konkursie „Szanuj energię, chroń klimat” 2014. Tym razem w jego wyniku ma powstać funkcjonalne, estetyczne i użytkowe „Coś z niczego”…

Zapraszamy do działania placówki oświatowe z terenu Bielska-Białej zarówno publiczne jak i niepubliczne. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów i dzieci tematyką zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii i ochrony klimatu poprzez zachęcenie ich do wyrażenia swojej wizji w tej dziedzinie w różny sposób (określony w załączniku nr 1).

Konkurs realizowany jest w związku z wieloletnią kampanią edukacyjną „Bielsko-Biała chroni klimat”.

Pierwszym etapem wprowadzającym  jest przeprowadzenie przez nauczyciela zajęć tematycznych. Pomocą w przeprowadzeniu tych zajęć mogą być poniższe materiały dostosowane do poziomu edukacji:

1. scenariusze zajęć ekologicznych zawarte w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli „Jak chronić środowisko?” umieszczone na przekazanych we wcześniejszych edycjach konkursu przez Biuro Zarządzania Energią płytkach CD lub na stronie

http://www.pnec.org.pl/images/stories/50_50/poradnik/Oszczedzanie%20energii%20w%20szkolach%20Poradnik%20dla%20nauczycieli%202012.pdf

2. edukacyjny film „Bielsko-Biała wybrało rozwój ekologiczny i efektywność energetyczną” do zobaczenia na stronie http://www.youtube.com/watch?v=GftUEVTnFx4

3. filmy animowane wyprodukowane przez Europejską Komisję Energetyczną pt. ”Energy, let’s save it!” lub  „Better Light with less energy” dostępne na stronie Biura Zarządzania Energią: http://festiwaldobrejenergii.pl/strona/kacik-dla-dzieci/bajki ; można też skorzystać z materiałów do kolorowania o tematyce ekologicznej z tej samej strony: http://festiwaldobrejenergii.pl/strona/kacik-dla-dzieci/zajecia-dla-przedszkoli

4. lub inne materiały edukacyjne o tej tematyce zorganizowane staraniem nauczycieli.

 

Materiały do pobrania:

Ogólny regulamin IV konkursu 2014

Załącznik nr 1 – Warunki szczegółowe konkursu

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Załącznik nr 3 – FORMULARZ ZBIORCZY PRAC zgłoszonych w konkursie

Nowością jest sposób przedstawienia prac wystawianych w konkursie ze względu na ich przestrzenny charakter należy wykonać serie fotografii lub film ukazujący całość pracy (jej cechy, walory, funkcjonalność itp.), na podstawie których praca będzie oceniana wg kryteriów konkursowych. Fotografie pracy lub film demonstrujący pracę należy dostarczyć na płycie CD/DVD do siedziby organizatora lub korespondencyjnie do Biura Zarządzania Energią do 15 kwietnia br.

Nagrody jak zawsze wręczone zostaną podczas trwania Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!