Czas na rozliczenia

Urząd Miasta w Bielsku-Białej został wybrany przez Unię Europejską do przeprowadzenia ewaluacji „Porozumienia między Burmistrzami”. W tym celu Biuro Zarządzania Energią odwiedził przedstawiciel Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH z Monachium.

Celem wizyty było zbadanie, w jakim stopniu zostały zrealizowane zadania Porozumienia w ciągu ostatnich trzech lat. Jednak przede wszystkim wizyta miała dostarczyć wiedzy o doświadczeniach Bielska-Białej w zakresie działań na rzecz efektywności energetycznej i współpracy z „Porozumieniem między Burmistrzami”, do którego miasto przystąpiło w 2009 roku jako jedno w pierwszych w Polsce. Warto też dodać, że Bielsko-Biała do dziś jako jedno z nielicznych miast w Polsce posiada jednostkę służącą zarządzaniu energią.

Bielsko-Biała jest także pierwszym w Polsce miastem, które przyjęło „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii” i tym samym zobowiązało się w perspektywie do 2020 roku do redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20%.

Europejskie Porozumienie między Burmistrzami, realizowane od 2008 roku ma wspierać lokalne samorządy we wdrażaniu polityk na rzecz zrównoważonej energii. Wynika to z faktu, że 80% zużycia energii i emisji CO2 związanych jest z działalnością obszarów miejskich. Władze lokalne odgrywają istotną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. Dotychczas do Porozumienia przystąpiło ponad 4500 członków z całej Unii Europejskiej.