Bielsko-Biała gościem w Kijowie

 

W Kijowie odbyło się Regionalne Forum „Porozumienie Burmistrzów – droga do zrównoważonego rozwoju energetycznego na regionalnym i krajowym poziomie”, podczas którego Bielsko-Biała zastępca prezydenta Bielska-Białej Zbigniew Michniowski zaprezentowało swoje działania na rzecz ochrony klimatu. Uczestnikami – prelegentami byli przedstawiciele: Rządu Ukrainy, europejskich agend efektywności energetycznej, przedstawiciele banków krajowych i europejskich oraz przedstawiciele biznesu. Forum adresowane było do przedstawicieli miast Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Tadżykistanu i Kazachstanu.

 

Czym jest Porozumienie Burmistrzów?

Porozumienie Burmistrzów to inicjatywa angażującą europejskie miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klimatu Członkowie  Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o ponad 20%. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, oraz organizacji Dni Energii zachęcających mieszkańców do jej oszczędzania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz Struktury Wspierające.

Pierwsza uroczystość podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 10 lutego 2009 roku w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Porozumienie formalnie podpisało wówczas 346 miast europejskich, a wśród nich cztery miasta z Polski: Bielsko-Biała, Łubianka, Niepołomice oraz Warszawa.