Bielsko-Biała edukuje inne miasta

 

W dniach 10-11 września odbędzie się Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Energia elektryczna – Ciepło – Efektywność energetyczna – Odpady – Woda i ścieki – Transport ekologiczny”, którego organizatorami są Gmina Bielsko-Biała oraz wydawnictwo energetyczne Nowa Energia. Nasze miasto po raz kolejny zaprezentuje się jako ekspert i prekursor działań pro-energetycznych. Ponadto gmina podzieli się z innymi samorządami swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie oszczędzania energii i ekologicznej edukacji mieszkańców. – Nie możemy pozwolić na to, by przekazać naszym dzieciom i wnukom zdewastowaną ziemię – powiedział na konferencji prasowej Wiceprezydent Bielska-Białej Zbigniew Michniowski.

 

Zobacz Telewizyjny Magazyn Ratuszowy

 

 

Celem seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy i pokazanie doświadczeń samorządów z zakresu realizacji Pakietu klimatyczno-energetycznego 3×20 w obszarze: efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej), Odnawialnych Źródeł Energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych (np. ograniczenie niskiej emisji). Istotnym aspektem spotkania będzie promocja najnowszych rozwiązań i technologii energooszczędnych, które wykorzystać mogą samorządy.

 

Zaproszeni zostali przedstawiciele gmin, samorządów wojewódzkich i powiatowych, inwestorzy, przedsiębiorstwa komunalne, energetyczne i ciepłownicze, stowarzyszenia, instytucje i organizacje działające na rzecz realizacji Pakietu 3×20, uczelnie i firmy konsultingowe, a także dostawcy technologii energetyczno-ekologicznych.

 

Ważną częścią Seminarium będzie Wyjazd Studyjny, podczas którego goście zwiedzą m.in.

 

  • bielską oczyszczalnię ścieków AQUA S.A. w Komorowicach (wykorzystuje się w niej biogaz ze ścieków komunalnych do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej)
  • pływalnię TROCLIK (pokazanie instalacji kolektorów słonecznych przy basenie)
  • Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar