Konkurs „Lekcja o niskiej emisji”

Postać Dymskiego propagująca konkurs

 

Miasto Bielsko-Biała bierze udział w ogólnopolskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji „MISJA: EMISJA. Walczmy razem” organizowanej przez ABRYS przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wielokrotnie wspominaliśmy co to jest niska emisja, jednak raz jeszcze przytoczymy definicję dla przypomnienia tematu.

Niska emisja – emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.*

Miastu zależy na tym, aby o jakość powietrza zadbać na każdym poziomie egzystencji: od firm i instytucji po mieszkańców dorosłych i dzieci. Podejmuje ono szereg działań w tym zakresie, promuje i edukuje. Na IV Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii można było odwiedzić stoisko Thermy – lokalnego dystrybutora ciepła sieciowego, który od lat modernizuje kilometry sieci ciepłowniczej oraz postać komisarza Dymskiego – byłego kominiarza, który walczy ze spalaniem śmieci w paleniskach domowych budując świadomość konsekwencji takich działań. Biuro Zarządzania Energią od 2007 roku prowadzi program dotacji dla mieszkańców do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne (wymieniono już 1500), a w tym roku wydało ulotkę i broszurę dotyczącą skutków niskiej emisji (w załączeniu).

 

Komisarz Dymski na czwartym Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii

Komisarz Dymski na IV Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii

 

W związku z powyższym zapraszamy także Państwa do udziału w konkursie organizowanym w ramach w/w kampanii. Konkurs „Lekcja o niskiej emisji” skierowany jest do nauczycieli i studentów pedagogiki i innych osób zajmujących się edukacją ekologiczną, mieszkających na terenie Polski.

Zadaniem uczestników jest przesłanie autorskich scenariuszy zajęć lekcyjnych poświęconych zagadnieniu niskiej emisji. Scenariusz powinien zawierać: temat; przedmiot, na który został przygotowany; cele; metody i techniki; szczegółowy przebieg lekcji; wykorzystanie środków dydaktycznych (tekstów źródłowych, materiałów), audiowizualnych i materiałów ikonograficznych; określenie czasu trwania lekcji – 45 minut lub  90 minut zajęć i bibliografię.

Scenariusze są przyjmowane do 30 września 2014 r. Autorzy najlepszych prac mogą wygrać czytniki e-booków. Wszystkie – nie tylko nagrodzone – scenariusze  zostaną opublikowane na stronie kampanii www.misja-emisja.pl oraz na portalu edukacji ekologicznej www.zielonalekcja.pl w celu ich upowszechnienia i zachęty do prowadzenia zajęć na temat niskiej emisji w szkołach, centrach edukacji ekologicznej, świetlicach, kołach ekologicznych.

Link do formularza zgłoszeniowego: http://misja-emisja.pl/konkursy/lekcja-o-niskiej-emisji/  (trzeba zjechać na dół strony).

Państwa uczestnictwo zapisze się miastu Bielsko-Biała jako wzmożona aktywność w zakresie ekologii i angażowania jego obywateli w walkę o czyste powietrze. Uzyskamy także dodatkowe punkty w rankingu miast: http://misja-emisja.pl/#1.

 

Zaproszenie do konkursu z Dymskim

Zaproszenie do konkursu

Regulamin do pobrania

*Definicja „niskiej emisji” wg Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niska_emisja