Laury „Włącz się!”

Nagroda Laur

 

12 czerwca 2014 roku w Sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury wieczorową porą odbyła się pierwsza uroczysta gala wręczenia laurów „Włącz się!”.

Od 2010 roku miasto Bielsko-Biała realizuje kampanię „Bielsko-Biała chroni klimat”, której celem jest aktywizacja mieszkańców miasta do zachowań pro-środowiskowych ze szczególnym naciskiem na poszanowanie energii. Wszystko rozpoczęło się od międzynarodowego projektu ENGAGE do którego jako jedynych przedstawicieli Polski zaprosiło nas Międzynarodowe Stowarzyszenie Energie Cites. Projekt odniósł taki sukces, że w nasze działania ekologiczne włączyły się nie tylko osoby znane, mieszkańcy, ale również bielskie firmy i instytucje.

Mijają 4 lata od pierwszego Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii i tyleż samo lat naszej współpracy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu projekt ENGAGE przeistoczył się w miejską kampanię „Bielsko-Biała chroni klimat” funkcjonuje po dziś dzień, otrzymując nagrody na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Dla uczczenia faktów postanowiliśmy wyróżnić tych, którzy zaangażowali się najbardziej, wręczając najaktywniejszym Laur „Włącz się!” w 3 kategoriach.

 

Nauczyciele i firmy wyróżnione Laurem

 

Jury oceniając całokształt działań w dziedzinie racjonalnego użytkowania energii uznało, że w kategorii:
FIRMY I INSTYTUCJE Z BIELSKA-BIAŁEJ, 
nagrodę otrzymują:

AQUA S.A. ul.  1 Maja 23, Bielsko-Biała

MARBET Spółka z o.o.  ul. Chochołowska 28, Bielsko-Biała

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A Bielsko-Biała

Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Spółka z o.o. ul. Grażyńskiego 108, Bielsko-Biała

Do oceny zakwalifikowano 39 instytucji w mieście, które przedstawiły łącznie 420 działań przedsięwzięć wykonanych w latach 2009 – 2013. Wspólny efekt z tych działań daje łączne roczne oszczędności 24,5 mln złotych.

 

W kategorii PLACÓWKI OŚWIATOWE, w okresie objętym oceną za lata od 2010 do 2013, wyróżnienia otrzymały:

Przedszkole nr 49  ul. Skośna 3,43-300 Bielsko-Biała

Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Lipnicka 226, Bielsko-Biała

Szkoła na Grodzisku  Liceum Ogólnokształcące ul. Jana III Sobieskiego 118, Bielsko-Biała

Ocenie poddano ponad 120 szkół i przedszkoli z terenu Bielska-Białej. Kryteria oceniane: jakość prowadzonych działań edukacyjnych, skala, rozmach i zasięg tych działań, zaangażowanie placówki.

 

W kategorii OSOBY SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANE w okresie objętym oceną za lata od 2010 do 2013, otrzymały:

Ewa Szymanek-Płaska – nauczycielka języka polskiego, , Inspektor Organizacji Pracy Przedszkoli i Szkół w Miejskim Zarządzie Oświaty

Janina Kula – nauczycielka fizyki w Liceum Ogólnokształcącym Nr IV i Liceum Ogólnokształcącym Nr V

Bernadeta Sitek – nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej Nr 13

 

Wyróżnienie w postaci dyplomów z podziękowaniami wręczyliśmy:

Anna Treszczyńska-Rodak – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 42 za zaangażowanie w tworzeniu Tygodnia Przedszkolaka z Energią w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat”

Agata Frączek – nauczycielka przyrody, biologii i chemii w Zespole Szkół im. Tuwima oraz Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących za zaangażowanie i motywowanie ogromnej rzeszy uczniów w placówkach, których uczy. Dowodem tego jest ogromna ilość prac konkursowych, od wielu uczniów prowadzonych przez panią Agatę.

 

Prezes Spółki Akcyjnej AQUA Piotr Dudek odbierający energetyczny Laur

 

Wręczenie energetycznego Lauru „Włącz się!” prezesowi Spółki Akcyjnej AQUA Piotrowi Dudek z rąk Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jacka Krywulta

 

Prezentacja na temat oszczędności w energii osiągniętych w Bielsku-Białej wygłoszona przez Zastępce Prezydenta Miasta Zbigniewa Michniowskiego

 

Prezentacja na temat oszczędności w energii osiągniętych w Bielsku-Białej wygłoszona przez Zastępce Prezydenta Miasta Zbigniewa Michniowskiego

 

Statuetki zostały wręczone z rąk Jacka Krywulta Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Uroczystą galę, uświetnił pokaz mody ekologicznej stworzonej przez Bielską Szkołę Przemysłową oraz koncert Janusza Kohuta wraz z przyjaciółmi. Mogli Państwo zobaczyć również dwie prezentacje, Mariusz Jurczyk z Tauron Dystrybucje przybliżył temat „Co niesie dla nas wspólny świat energetyki i Internetu”, zaś Patryk Swoboda z Planergia Sp.z.o.o. wyjaśnił kim jest „Prosument – nowy rodzaj konsumenta energii”.

 

Dla uczczenia laureatów, podajemy szczegółowe zasługi wyróżnionych Laurem „Włącz się!”:

 

AQUA S.A.

♦ za najwyższą wartość zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – o 23 tys. ton rocznie dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii,

♦ za własną działalność edukacyjną i promocyjną odnośnie popularyzacji Odnawialnych Źródeł Energii, organizowanie zwiedzania obiektów zakładu wykorzystujących biogaz i pompy ciepła, prezentowanie rozwiązań ekologicznych na różnych wydarzeniach publicznych,

♦ za wspieranie finansowe zewnętrznych działań promujących efektywność energetyczną i Odnawialne Źródła Energii

 

MARBET Spółka z o.o.

♦ za pełną rozmachu własną akcję promocyjno-edukacyjną, zorganizowaną wśród załogi wraz ze szkoleniem pracowników,

♦ za uczestnictwo w publicznych akcjach promocyjno-edukacyjnych w formie prezentacji oraz wsparcie finansowe wydarzeń dotyczących racjonalnego użytkowania energii,

♦ za najwyższy wynik oszczędnościowy w postaci ponad 4,8 mln zł oszczędności rocznej, osiągnięty przez inwestycje własne, głównie dotyczące energooszczędnych technologii i oświetlenia zakładu.

 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

♦ wykonaną z rozmachem popularyzację rozsądnego korzystania z energii, poprzez wieloletni program edukacji dzieci „Bezpieczniki Taurona”, realizowany w bielskich szkołach,

♦ wspieranie finansowe zewnętrznych działań promujących efektywność energetyczną,

♦ 12 inwestycji w efektywność energetyczną wykonanych na terenie Bielska-Białej, będących przykładami dobrych praktyk.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Spółka z o.o.

♦ za popularyzację rozsądnego korzystania z energii poprzez program szkoleń dla najmłodszych dzieci oraz za wspieranie finansowe działań promujących efektywność energetyczną,

♦ za ogromne zaangażowanie inwestycyjne dla  poprawy efektywności energetycznej i wysokie oszczędności –  62 inwestycje w efektywność energetyczną,

♦ za obsługę formalno-techniczną programu likwidacji starych kotłowni węglowych w budynkach mieszkalnych,

♦ za program wymiany sieci ciepłowniczej, który przyczynił się do  uzyskania przez miasto Bielsko-Biała nagrody na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce.

 

Przedszkole nr 49

♦ w akcji plakatowej Ambasadorzy Klimatu wzięła udział cała placówka: dzieci oraz grono pedagogiczne – łącznie 7 plakatów

♦ Przedszkole brało udział w każdej z 4 edycji konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” wykonując prace konkursowe i zdobywając liczne nagrody

♦ Przedszkole promuje ideę poszanowania energii i środowiska naturalnego zarówno wśród przedszkolaków i ich rodzin, jak i w środowisku lokalnym: w sąsiadujących firmach i instytucjach – poprzez imprezy, specjalną stronę internetową i blog tematyczny

 

Szkoła Podstawowa nr 13

♦ Szkoła brała udział w każdej z 4 edycji konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” wykonując prace konkursowe i zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia oraz w każdym Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii

♦ Szkoła brała udział w międzynarodowym projekcie EURONET 50/50 dotyczącym zagadnień energetycznych osiągając rewelacyjny wynik oszczędności mediów energetycznych poprzez zmianę nawyków  tj. ponad 56 tys. zł w ciągu dwóch lat trwania projektu

♦ Szkoła promuje ideę poszanowania energii i środowiska naturalnego zarówno wśród uczniów
i ich rodzin, jak i w środowisku lokalnym – jest bohaterem 3 filmów promocyjnych (2 w randze europejskiej – wyświetlany w Brukseli w Parlamencie Europejskim oraz nakręcony przez TV BBC Scotland, 1 w randze krajowej – program Bliżej Natury  TV Katowice)

 

Szkoła na Grodzisku

♦ Szkoła brała udział w każdej z 4 edycji Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii poprzez wolontariat uczniów

♦ Szkoła promuje ideę poszanowania energii i środowiska naturalnego zarówno wśród uczniów  i ich rodzin, jak i w środowisku lokalnym: w sąsiadujących firmach i instytucjach – poprzez organizowane własne imprezy, stronę internetową i inne działania

 

Ewa Szymanek-Płaska

♦ Koordynator kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”

♦ Od 2010 roku aktywnie wspiera kampanię „Bielsko-Biała chroni klimat” jako członek miejskiego zespołu ds. edukacji w efektywności energetycznej gminy w projekcie europejskim ENGAGE, a nastepnie jako juror w komisji oceniającej prace w 4 edycjach konkursów miejskich „Szanuj energię, chroń klimat”. Oceniła do tej pory blisko 700 prac.

♦ Współorganizatorka struktury 150-ciu koordynatorów kampanii wśród nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu Bielska-Białej

 

Janina Kula

♦ Koordynator kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”

♦ Od 2010 roku aktywnie wspiera kampanię „Bielsko-Biała chroni klimat” jako członek miejskiego zespołu ds. edukacji w efektywności energetycznej.

♦ Skuteczny inspirator uczestnictwa uczniów w festiwalach energii, konferencjach i innych wydarzeniach kampanii; uczniowie tych szkół biorą udział w licznych projektach i konkursach o tematyce energetycznej z imponującymi efektami

♦ Inicjator i propagator kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” na  europejskim konkursie Science on Stage 2013 (kampania wygrała nagrodę główną w kategorii School Cooperation)

 

Anna Treszczyńska-Rodak

♦ Koordynator kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”

♦ jest autorką programu dydaktycznego akcji „Tydzień Energii Przedszkolaków”, w którą włączyły się wszystkie przedszkola miejskie

♦ dzięki pomysłowości i aktywności Pani Anny przedszkola zaraziły ideą poszanowania energii lokalne firmy i instytucje

 

Bernadeta Sitek

♦ Koordynator kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”

♦ od 2010 roku aktywnie wspiera kampanię „Bielsko-Biała chroni klimat” najpierw jako członek miejskiego zespołu ds. edukacji w efektywności energetycznej

♦ skuteczny inspirator uczestnictwa uczniów w festiwalach energii i innych wydarzeniach kampanii

 

Agata Frączek

♦ multi – koordynator kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”

♦ skuteczny inspirator uczestnictwa uczniów w festiwalach energii oraz we wszystkich edycjach konkursów miejskich „Szanuj energię, chroń klimat” (uczniowie Pani Frączek co roku zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia)

♦ lider projektu EURONET 50/50 na terenie SP 13, autorka konspektu tematycznego dla nauczycieli klas 4-6 w międzynarodowym projekcie ENERGIA JUTRA