Harmonogram spotkań


Informacje na temat programu "Czyste powietrze" będzie można zdobyć podczas spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych.

Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie.

Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Część trzecia omawia, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.


Terminy spotkań dla Województwa Śląskiego: