Rządowy program "Czyste powietrze"

Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z rządowego programu,
w którym można otrzymać dopłaty od ok. 30 do 90 % kosztów kwalifikowanych do wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne
jak i termomodernizacji budynku. Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału
w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego jednym z elementów koniecznych do poprawy tej sytuacji jest - skierowane do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. Wnioski można składać elektronicznie na portalu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejj

logo
czyste powietrze

Co należy wliczyć do dochodu?


1b2b
4a4b
7b(1)7a
++(2)
3a3b
5a(1)5a
6a(1)6a

W przypadku nowo budowanych domów do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła: węzłów cieplnych, piątej klasy kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasę), systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych oraz pomp ciepła.