Print Friendly, PDF & Email

Współpraca Polsko-niemiecka

02

02

Od 19 do 21 września Pan Piotr Sołtysek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zarządzania Energią uczestniczył w warsztatach w Essen zorganizowanych w związku z Europejskim Tygodniem Mobilności w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”.

02

Warsztaty dotyczyły głównie mobilności w miastach. Przedstawiciele ponad 30 samorządów polskich i niemieckich mieli okazję zobaczyć m.in. nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i część szybkiej “autostrady rowerowej”. To ostatnie jest przedsięwzięciem prowadzonym przez stowarzyszenie gmin Zagłębia Ruhry, we współpracy z krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

Uczestnicy spotkania mieli bardzo urozmaicony system warsztatów. Zanim wybrali się na wycieczkę studyjną na rowerze, pieszo i środkami transportu publicznego, wzięli udział w zorganizowanej przez adelphi oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” dyskusji ekspertów. Uczestnicy byli zaskoczeni, jak wiele mogą osiągnąć zarówno w krótko, jak i długoterminowej perspektywie, jeśli rozwiązania dotyczące mobilności są rozsądnie zaplanowane, a następnie odpowiednio wdrażane.

13

 

Celem tych warsztatów było przede wszystkim znalezienie sposobu na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Szacuje się, że około 16% zanieczyszczeń jest powodowanych przez transport. Receptą na zmienjszenie emisji jest np. korzystanie z transportu zbiorowego, elektrycznych środków komunikacji lub jazda na rowerze.

Partnerstwa miast miały podczas warsztatów także okazję dalej pracować nad wspólnymi projektami dotyczącymi redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Obecnie kończą swoje plany projektowe, w których pierwsze działania będą realizowane jeszcze w tym roku.

Więcej informacji o projekcie: „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej” można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz na stronie samego projektu. 

 

Fotografie pochodzą ze strony Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. 

Print Friendly, PDF & Email