Print Friendly, PDF & Email

Elektromobilność w Bielsku-Białej – konsultacje społeczne

E Ziad 1

E Ziad 1

foto: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UM BB

Bielsko-Biała pracuje nad stworzeniem  strategii rozwoju elektromobilności oraz nad planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na swoim terenie.  Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych miasto tej wielkości co nasze powinno zadbać o uruchomienie co najmniej 100 punktów ładowania. Obecnie samochody elektryczne można ładować na 7 stacjach w Bielsku-Białej, obsługujących 15 punktów ładowania. W planie zaproponowano lokalizację kolejnych 85 punktów w 39 miejscach. Strategia natomiast przedstawia wizję całościową zmian w komunikacji związanych  z rozpowszechnieniem alternatywnych paliw w Bielsku-Białej na lata 2020-2035.

Do Państwa dyspozycji przedstawiamy projekty obu tych opracowań zapraszając do zapoznania się z nimi i wniesienia swoich uwag. Projekty dokumentów „Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035” oraz „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała” są dostępne:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: bielsko-biala.pl , w zakładce „Mieszkaniec”, w dziale „Konsultacje społeczne”,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: um.bielsko.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, w dziale „Konsultacje społeczne”,

Uwagi prosimy wnosić wyłącznie na przygotowanych do tego celu formularzach dostępnych do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – adres powyżej.

Formularze ankiety można pobrać korzystając wprost z poniższych linków:

– „Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035” – https://bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-pn-strategia-rozwoju-elektromobilnosci-w-bielsku-bialej-e

– „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie gminy Bielsko-Biała” – https://bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-dokumentu-pn-plan-budowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania

Print Friendly, PDF & Email