Bielsko-Biała wyróżnione w konkursie Miasto z klimatem

Program dotacyjny Bielsko-Biała łapie deszcz, który ma zachęcać mieszkańców naszego miasta do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji, został wyróżniony w projekcie Miasta z Klimatem.

W ramach programu Bielsko-Biała łapie deszcz bielszczanie mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu i instalacji naziemnych lub budowy podziemnych zbiorników na wody opadowe.

W projekcie Miasta z Klimatem Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta, której celem było zmierzenie efektów wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej. Oceniano proekologiczne działania w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska. Zebrano i porównano dane z Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także informacje pozyskane bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie. Po weryfikacji przesłanych przez miasta formularzy oraz analizie postępów i potencjału miast w kontekście transformacji klimatyczno-środowiskowej, wybrano 5 miast i nadano im tytuł Miast z Klimatem w każdej z 5 kategorii. Ponadto 15 miastom przyznano wyróżnienia (po 3 z każdej kategorii). Lista miast:

W kategorii retencja miejska Miastem z Klimatem zostały Siechnice, a miastami wyróżniającymi się ogłoszono Bielsko-Białą, Chorzele i Busko-Zdrój. Miastem z Klimatem w kategorii jakość powietrza została Ustka (wyróżnienia - Jasień, Mrocza, Sztum), w kategorii zieleń miejska Krynica-Zdrój (wyróżnienia - Rzeszów, Suwałki, Świdnik), w kategorii transport tytuł otrzymał Wyszków (wyróżnienia - Olsztyn, Złotów, Czempiń) oraz w kategorii transformacja energetyczna Knurów (wyróżnienia - Rzeszów, Hrubieszów, Tarnobrzeg).

Miasta z najlepszymi wynikami oraz miasta wyróżniające się zostaną zaproszone do współpracy w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji, takich jak: Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wspierać proces planowania i wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej na poziomie lokalnym. Wynikiem współpracy miast z ekspertami będą mapy drogowe transformacji klimatycznej wraz z określeniem ambitnych celów w tym procesie.

Miasta wspólnie z doradcami strategicznymi wypracują nowe lub zmodyfikują dotychczasowe cele transformacji klimatyczno-środowiskowej. Zdobędą także przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bielsko-Biała łapie deszcz