Print Friendly, PDF & Email

COP 24 w Katowicach

Logo COP24 - Katowice 2018

Logo COP24 - Katowice 2018

 
Od 3 do 14 grudnia 2018 r. w Katowicach będzie odbywał się globalny Szczyt Klimatyczny ONZ - COP24.

Zbiorą się na nim przedstawiciele 196 państw świata oraz Unii Europejskiej, w sumie spodziewanych jest około 20 tysięcy uczestników. Jest to najważniejsze wydarzenie polityczne w Polsce w 2018 r., które będzie wpływać na międzynarodowy wizerunek i skuteczność kraju w innych obszarach polityki międzynarodowej i w globalnych negocjacjach m.in. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Od powodzenia Szczytu w Katowicach zależy, czy Porozumienie Paryskie zacznie działać od 2020 r. COP24 jest oceniany jako jeden z najważniejszych od wielu lat. Dwa główne zadania stawiane przed szczytem w Katowicach to:
- ustalenie szczegółowych zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego zawartego w 2015 r.
- podsumowanie skuteczności dotychczas podejmowanych działań na rzecz ochrony klimatu w ramach tzw. Dialogu Talanoa (inicjatywa obecnej Prezydencji Fidżi).

Celem Porozumienia Paryskiego jest ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 st. Celsjusza
w okresie 1750-2100 oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 st. C. Porozumienie dąży także do osięgnięcia neutralności węglowej (ang. carbon neutrality) do 2050 r.

W celu realizacji tych założeń Porozumienie zakłada, że wszystkie państwa będą, począwszy od 2020 roku, ogłaszać dobrowolne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele te będą poddawane rewizji i zwiększane co pięć lat.

Porozumienie Paryskie zaczęło obowiązywać w listopadzie 2016 r., po jego ratyfikacji przez 55 państw odpowiedzialnych wspólnie za co najmniej 55 proc. światowych emisji.

Stany Zjednoczone ratyfikowały dokument we wrześniu 2016 r., jednak 4 sierpnia 2017 r. Donald Trump rozpoczął oficjalny proces występowania z Porozumienia. Jeśli nie zajdą żadne zmiany, proces ten zostanie zakończony 4 listopada 2020 r.