Deklaracja CEEB. Zgłoś czym ogrzewasz dom

Deklaracja CEEB. Zgłoś czym ogrzewasz dom, aby nie zapłacić wysokiej grzywny! Masz czas do końca czerwca tego roku!

Deklaracje CEEB wpływają do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021 r. To ważny obowiązek dla właścicieli domów oraz zarządów budynków, który musi być dokonany w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022 roku. Niedopełnienie go grozi grzywną w wysokości nawet do 500 zł.

Kto musi złożyć deklarację CEEB?
Regulacje dotyczące CEEB są zawarte w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.z 2021 r., poz. 554).  Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do CEEB o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Deklaracje muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz "B" przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz "A".

Termin na wysłanie deklaracji to 30 czerwca br. w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r., a w przypadku uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy zrobić do 14 dni od jego uruchomienia.

Deklaracje można składać samodzielnie poprzez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://zone.gunb.gov.pl/
Materiały informacyjne, deklaracje – formularz A i B, film instruktażowy wypełniania deklaracji oraz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Istnieje możliwość wypełnienia deklaracji dla budynków mieszkalnych w formie papierowej, która jest do pobrania w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 6. Następnie po wypełnieniu można ją wysłać na adres UM listem lub złożyć osobiście wrzucając do urny korespondencyjnej ustawionej przed ww. budynkiem w okresie wstrzymania bezpośredniej obsługi interesantów z powodu pandemii COVID-19 lub w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 po otwarciu urzędu. Papierowe deklaracje można także wydrukować wprost z wyżej wymienionej strony internetowej. Link do deklaracji na stronie UM: https://bielsko-biala.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb

WAŻNE! Wcześniejsze „zielone” ankiety, wypełniane w 2020 roku przez właścicieli budynków z terenu Bielska-Białej, były zbierane z inicjatywy Urzędu Miejskiego w celu inwentaryzacji źródeł ogrzewania w mieście oraz przygotowania programów dotacyjnych i nie mogą być traktowane jako złożenie deklaracji do CEEB.

Do 26 stycznia 2022 tylko 7 procent właścicieli tzw. punktów adresowych w Bielsku-Białej złożyło deklaracje.

 

 

 

Deklaracja CEEB.