Print Friendly, PDF & Email

Dofinansowanie do zwiększonych kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania

Real Estate 3408039 1920

Real Estate 3408039 1920

Mieszkańcy Bielska-Białej, którzy po 1 stycznia 2019 roku zmienili system ogrzewania z paliw stałych na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe lub lokal mieszkalny został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, mogą otrzymać dofinansowanie do zwiększonych kosztów ogrzewania.

Z pomocy może skorzystać mieszkaniec Bielska-Białej, który spełni następujące przesłanki:

  • zmienił system ogrzewania z paliw stałych nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.,
  • dysponuje tytułem prawnym do lokalu,
  • osiąga dochód nie większy niż 500% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie (stan na wrzesień 2019 r. 3.505,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i nie więcej niż 2.640,00 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc udzielana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w formie zasiłku celowego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od:

  • wysokości dochodu,
  • powierzchni przypadającej na osobę zamieszkującą w lokalu.

Z Programu będzie można skorzystać do dnia 31 grudnia 2023 roku, dofinansowanie będzie udzielane mieszkańcowi przez 2 lata.

Informacji w tej sprawie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11, tel. 33 49-95-613 oraz na stronie internetowej -> www.mops.bielsko.pl.

Uchwała w tej sprawie dostępna jest → tutaj.

 

Print Friendly, PDF & Email