GRA TERENOWA – CEL-ZERO EMISJI

zero emisji
zero emisji

To rodzinna gra terenowa z interesującą fabułą, zagadkami i elementami rywalizacji o tematyce: walka ze smogiem, zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Celem gry jest dotarcie uczestników do wyznaczonych punktów i rozwiązanie czekających na nich zadań.

W grze terenowej CEL-ZERO EMISJI mogą wziąć udział drużyny składające się z 2 do 8 zawodników, bez limitu wiekowego. W każdym zespole musi znaleźć się co najmniej jedna osoba pełnoletnia. Każda drużyna otrzyma mapę z instrukcją i zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Gra rozpoczyna się 16 września 2023 r. o godz. 11:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej, przebiega w jego pobliżu (Cygański Las) i kończy się o godz. 14-tej.

W grze może uczestniczyć do 100 osób.

GRA TERENOWA – CEL-ZERO EMISJI” – 16.09.2023 r. godzina 11:00-14:00

Jak wziąć udział w GRZE TERENOWEJ – CEL – ZERO EMISJI?

 1. Aby zgłosić udział swojej drużyny w grze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaakceptować zapoznanie się z regulaminem gry.
 2. Formularz wymaga podania danych osobowych i kontaktowych do opiekuna/lidera drużyny uczestniczącej w grze. Wypełniając formularz należy zapoznać się i zaakceptować regulamin gry. Zgłaszający otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa w grze.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo
  w grze.
 4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w grze jest przedłożenie przez uczestnika wypełnionego i  podpisanego załącznika do regulaminu gry (Załącznik nr 1 – osoba pełnoletnia, Załącznik nr 2 – osoba niepełnoletnia)
  w punkcie startowym gry. Istnieje możliwość podpisania załączników bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.
 5. Gra rozpoczyna się w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11
  w Bielsku-Białej o godz. 11:00 (od godz.10:30 wydawane są karty gry zapisanym drużynom).
 6. Wyniki gry oraz rozdanie nagród planowane jest między godz. 14:15 a 14:30 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11.
 7. W czasie trwania gry i po jej zakończeniu w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej będzie aktywny punkt konsultacyjny (konsultant Programu Priorytetowego Czyste Powietrze), gdzie będzie można uzyskać informacje, jakie są dostępne formy wsparcia i dotacje na wymianę źródeł ciepła, jak podnieść efektywność energetyczną budynku i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, jak dobrać ekologiczne źródło ciepła i wiele innych z zakresu poprawy jakości powietrza.