Print Friendly, PDF & Email

Informacja o dotacjach do odnawialnych źródeł energii

solar panels 1273129 1920

solar panels 1273129 1920

Miasto Bielsko-Biała ubiegało się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta w ramach działania 4.1.3 Odnawialne źródła energii RPO WSL 2014-2020.

Po wielokrotnych przesunięciach terminu oceny wniosków, dnia 22 maja br. wydano ostateczny werdykt konkursowy, zgodnie z którym projekt Bielska-Białej nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Na 104 złożone przez gminy wnioski, dofinansowanie w województwie śląskim otrzymały tylko 4 wnioski, pomimo znacznego podniesienia puli konkursowej. Naszemu projektowi zabrakło do wejścia do tej grupy zaledwie 0,5 punktu!

Będziemy poszukiwać kolejnych możliwości dofinansowania naszego projektu. Jeśli się to uda – damy Państwu znać, umieszczając stosowną informację na tej stronie oraz poprzez inne lokalne media.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie internetowej:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

Print Friendly, PDF & Email