OZE - dodatkowy nabór

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DODATKOWEGO NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ”

  • dotacje na kolektory słoneczne (dostępne 17 sztuk)
  • dotacje na pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (dostępne 154 sztuki)

 

Miasto Bielsko – Biała rozpoczyna od 21 marca 2022  r. od godz. 9.00 przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”. Nabór zostanie zakończony w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00.

 

O udziale w Projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru.

Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.

 

Kryteria oceny, formularz Deklaracji udziału do pobrania i wydrukowania oraz formularze niezbędnych załączników, Regulamin oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie https://oze.bielsko-biala.pl/ 

 

Nabór w imieniu Miasta Bielska-Białej prowadzić będzie Operator Projektu „Doradztwo
i Usługi” Sp. z o.o.

Deklaracje udziału należy składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy Al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD).

 

W okresie naboru BOK będzie czynne:

w pon., śr., pt w godz. 8.00 – 14.00,

we wt. i czw. w godz. 12.00 – 18.00,

oraz w sob. w godz. 10.00 - 14.00,

za wyjątkiem okresu Świąt Wielkanocnych, tj. od 15 do 18 kwietnia 2022 r.

 

W tematach dotyczących naboru oraz Projektu prosimy o kontakt na specjalnie uruchomioną przez Operatora Projektu infolinię:  tel. 12 291 93 02

 

W ramach Projektu można otrzymać dofinasowanie do 95% kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii,
ale nie więcej niż:

  • 7.125 zł netto  na pompę ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej,
  • 9.500 zł netto na kolektory słoneczne,

 

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym - jego koszty pokrywa Grantobiorca.