Print Friendly, PDF & Email

Pierwszy wyrok za złamanie zakazu palenia węglem

Palenisko

Palenisko

Dostajemy często pytania odnośnie egzekwowania kar związanych z naruszeniem uchwały antysmogowej. Podobne wątpliwości pojawiają się w Krakowie, gdzie od początku września tego roku obowiązuje zakaz palenia paliwami stałymi. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wydał pierwszy wyrok za niedostosowanie się do tych zmian. Mieszkaniec stolicy Małopolski, który w ubiegłym miesiącu złamał zakaz, paląc w piecu węglem i drewnem, został skazany na miesiąc ograniczenia wolności oraz 20-godzinne prace społeczne. Wyrok został ogłoszony na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy krakowskiej straży miejskiej.

Przypominamy, że na terenie Województwa Śląskiego funkcjonuje tzw. uchwała antysmogowa, która nałożyła na mieszkańców obowiązki dotyczące jakości spalanych paliw, a także sprecyzowała daty wymian starych źródeł ciepła na ekologiczne. Uchwała ta nie wprowadza zakazu spalania paliw stałych na terenie województwa śląskiego, ale określa jakość stosowanych paliw. Nie stosując się do nowych przepisów narażamy się na kontrolę przeprowadzaną przez strażników miejskich i mandat karny do 500 zł.

Na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej funkcjonariusz Straży Miejskiej jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, przeprowadzania badań (np. pobrania próbki popiołu), żądania informacji oraz dokumentów, wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Właściciel kontrolowanej nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

 

Uchwała Antysmogowa Paliwa

Kotły niespełniające wymogów 5 klasy muszą zostać zlikwidowane w zależności od ich daty produkcji oraz klasy, zgodnie z poniższą grafiką:

Uchwała Antysmogowa Piece

 

Print Friendly, PDF & Email