Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy o obowiązkowej wymianie źródeł ciepła

Nie Pal W Piecu

Nie Pal W Piecu

Obowiązek został nałożony na mieszkańców województwa śląskiego tzw. uchwałą antysmogową, której zapisy zaczęły obowiązywać od 1 września 2017 roku. Uchwała wprowadziła nie tylko zakaz spalania niektórych paliw, ale także obowiązek wymiany starych kotów na ekologiczne.  Harmonogram wymian przedstawia poniższa grafika.

konieczna wymiana

Osoby, które chciałyby otrzymać pomoc w formie dotacji do wymiany kotłów informujemy, że dotacje można otrzymać: z Biura Zarządzania Energią

Dotacje1

a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logo

Print Friendly, PDF & Email