Print Friendly, PDF & Email

Ruszył nabór wniosków do programu “Czyste Powietrze”

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Od dziś można składać wnioski do programu “Czyste Powietrze”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Wspiera także instalację odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych
lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki będą udzielane w całym kraju za pośrednictwem odpowiednich według miejsca położenia budynku
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Mieszkańcy Bielska-Białej powinni składać wnioski o dofinansowanie
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.,
za pośrednictwem strony internetowej:

 

 

Bliższych informacji udziela:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul.Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

telefon: (32) 60 32 252, (32) 60 32 200, fax: (32) 60 32 201

e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, biuro@wfosigw.katowice.pl

 

Print Friendly, PDF & Email