Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie w sprawie rządowego Programu “Czyste Powietrze” w Bielsku-Białej

12 października br.

12 października br.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wspiera także instalację odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem podstawowym uczestnictwa w programie jest posiadanie lub deklaracja montażu ekologicznego źródła grzewczego z jednoczesną likwidacją starego pieca/kotła na paliwa stałe.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane w całym kraju za pośrednictwem odpowiednich według miejsca położenia budynku wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Mieszkańcy Bielska-Białej powinni składać wnioski o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r., za pośrednictwem strony internetowej:

portal.wfosigw.katowice.pl

Aby zapoznać mieszkańców z Programem oraz ułatwić wypełnianie wniosków, Ministerstwo Środowiska organizuje spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Bielska-Białej 12 października br. o godzinie 18.00 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ulicy Piastowskiej 21.

Bliższych informacji udziela: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice telefon: (32) 60 32 252, (32) 60 32 200, fax: (32) 60 32 201 e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, biuro@wfosigw.katowice.pl