Print Friendly, PDF & Email

Uciepłownienie ulic Norberta Barlickiego – Cechowa

Sytuacjabarlickiegocechowa

Sytuacjabarlickiegocechowa

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w centrum Bielska-Białej i likwidacji źródeł niskiej emisji Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” planuje uciepłownienie rejonu ulicy Norberta Barlickiego i ulicy Cechowej. Na rok 2020 przewidziane jest rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej w tym rejonie miasta, co umożliwi dostawę ciepła systemowego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku.
Sieć ciepłownicza będzie budowana od strony Placu Fabrycznego. Celowe jest, aby przy projektowaniu i budowie sieci byli uwzględnieni wszyscy potencjalni odbiorcy ciepła.
Korzyści z podłączenia do sieci ciepłowniczej
  • Zdrowie i ekologia: rezygnacja z pieców na rzecz ekologicznego ciepła sieciowego to poprawa jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.
  • Bezpieczeństwo: fakt wytwarzania ciepła w odległym zakładzie powoduje, ze w mieszkaniu nie ma urządzeń stwarzających ryzyko pożaru, wybuchu czy zatrucia tlenkiem węgla.
  • Komfort: nie bez znaczenia jest, że przy cieple sieciowym nie martwisz się o sprawność techniczną urządzeń, ich konserwacje, niezbędne kontrole. Nie zajmujesz się uciążliwym zakupem opału i jego składowaniem. Obsługa ogrzewania sprowadza się tylko i wyłącznie do ustawienia prostego regulatora przy grzejniku.
Warunkiem przyłączenia do sieci ciepłowniczej jest  wyposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (opcjonalnie). Nie ma możliwości technicznych przyłączenia do sieci pojedynczych lokali (mieszkań). Dostawa ciepła sieciowego powinna objąć docelowo wszystkie lokale w budynku. Wspólnoty mieszkaniowe budynków, w których obecnie dla celów ogrzewania wykorzystywane są piece węglowe mogą skorzystać z dotacji Urzędu Miejskiego do wykonania instalacji c.o. budynku.
W związku z powyższym wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków zainteresowani dostawą ciepła systemowego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku proszeni są o kontakt mailowy na adres: ucieplownienie@therma.bielsko.pl.
Planowana trasa sieci
Sytuacjabarlickiegocechowa

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. Sytuacjabarlickiegocechowa

Print Friendly, PDF & Email