Print Friendly, PDF & Email

Wstępna informacja o projekcie OZE

Dotacje Oze2020

Dotacje Oze2020

Miasto Bielsko-Biała w 2018 roku podjęło starania o dotacje unijne (granty) dla mieszkańców Bielska-Białej, instalujących odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe poprzez realizację projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (OZE). Po prawie 2 latach oczekiwania mamy pozytywną informację o zakwalifikowaniu tego projektu do dofinansowania. Czeka nas jeszcze co najmniej kilkumiesięczny okres przygotowania projektu do realizacji, zanim pojawi się możliwość naboru wniosków (druga połowa roku). Start naboru będzie poprzedzony specjalną akcją informacyjną. Rzeczywiste realizacje w projekcie będą wykonywane raczej już w latach 2021-2022.

Program dofinansowania, z którego miasto chce skorzystać, przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych. Zastrzega się jednak, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym oraz że będą limity kosztów kwalifikowanych.

 

Podstawowe zasady Projektu

 • projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii wg poniższego wykazu,
 • projekt przeznaczony jest tylko dla mieszkańców Bielska-Białej – dysponentów budynków – nie posiadających zaległości finansowych wobec miasta,
 • możliwy jest wybór więcej niż jednej instalacji OZE na jedno gospodarstwo domowe,
 • jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu na koszt mieszkańca,
 • budynek w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków musi mieć jego zgodę,
 • wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej,
 • mieszkaniec przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w programie na własny koszt (w tym np. koszt koncepcji technicznej, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),
 • mieszkaniec będzie zobowiązany do oceny ofert spośród co najmniej 3 potencjalnych wybranych przez siebie wykonawców,
 • granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez mieszkańca kosztów,
 • w przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. – budynek musi być ocieplony do poziomu co najmniej 60 W/m2, albo oddany do użytku po 1990 roku, a istniejące źródło węglowe – usunięte.

 

Objęte Projektem instalacje OZE i wysokości grantów

 • dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28 500 zł,
 • pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7 125 zł,
 • kolektory słoneczne – grant do 9 500 zł,
 • fotowoltaika – grant do 14 250 zł.

 

Zasady oceny wniosków

Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po jego zakończeniu nie będą przyjmowane.

Wnioski poddane będą ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena merytoryczna zostanie dokonana jeśli ilość wniosków, które przejdą pozytywnie ocenę formalną przekroczy wartość całego projektu. Ocena merytoryczna będzie polegać na przyznawaniu punktów dla wniosków odpowiadających ich wpływowi na uzysk efektu ekologicznego. Wnioski będą kwalifikowane do listy podstawowej wg najwyższej liczby punktów.

Print Friendly, PDF & Email