Print Friendly, PDF & Email

Wymiana kotła węglowego na gazowy jest objęta ulgą rehabilitacyjną

Handicapped 304424 1280 2

Handicapped 304424 1280 2

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał oświadczenie, w którym koszt wymiany kotła węglowego na gazowy może być uznany za wydatek na przystosowanie domu do potrzeb niepełnosprawności i jest objęty ulgą rehabilitacyjną.

Zgodnie z  art. 26 ust. 7b ustawy o PIT wydatki, o których mowa w ust. 7a (adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności) podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku otrzymania dotacji na wymianę kotła, gdy wydatki były częściowo dofinansowane, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Print Friendly, PDF & Email