Print Friendly, PDF & Email

Zmiany dotyczące zapisów do programu ograniczenia emisji w 2019 roku

Please Join Me For A Bridal Brunch As A Token Of Appreciation For Being My Bridesmaids

Please Join Me For A Bridal Brunch As A Token Of Appreciation For Being My Bridesmaids

W związku z decyzją o zmianie sposobu organizacji udzielania dotacji do wymiany starych kotłów węglowych w ramach „Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”, uprzejmie informujemy, że zapisy do programu są realizowane w nowej lokalizacji – w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego, Plac Ratuszowy 6, V piętro,
pok. 510 i 511, tel. 33/ 497-15-18 lub 33/ 497-15-24.

 

Regulamin udzielania dotacji jest dostępny pod adresem:

https://www.miastodobrejenergii.pl/doplaty-do-kotlow-2019/
Print Friendly, PDF & Email