Ankieta dla mieszkańców dotycząca sposobu ogrzewania

Na terenie miasta Bielska-Białej obowiązuje Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego (tzw. „uchwała antysmogowa”) z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Stanowi ona akt prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W celu przygotowania przez miasto odpowiedniej pomocy dla mieszkańców, która ułatwi dostosowanie źródeł ciepła do wymogów „uchwały antysmogowej”, niezbędna jest informacja o ilości i rodzaju stosowanych źródeł ciepła, a także potrzebach mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków.

W związku z tym Prezydent Miasta zwrócił się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, dostarczonej do 20 000 domów jednorodzinnych w lutym i marcu br.

Wypełnioną ankietę można było przekazać na różne sposoby:

  • wrzucić do urny zlokalizowanej przed wejściem do Urzędu Miejskiego, budynek przy Placu Ratuszowym 6,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego: 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 6 z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE,
  • zeskanować i wysłać na adres e-mail: pze@um.bielsko.pl z tematem ANKIETA OGRZEWANIE,
  • wypełnić wersję elektroniczną ankiety.

Termin złożenia ankiety upłynął 30.04.2020 r.
Uprzejmie dziękujemy mieszkańcom Bielska-Białej za tak liczne wypełnienie ankiety.