Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty dla mieszkańców (wstępne)

Dokumenty, które będą niezbędne mieszkańcom przed realizacją wymiany starego kotła węglowego na nowe, ekologiczne źródło ciepła przy wykorzystaniu dotacji.

Regulamin udzielania dotacji

">Lista firm instalacyjnych

1. Oświadczenia o prawie do budynku


DO DRUKU

2. Oświadczenia mieszkańca – modernizacja kotłowniDO DRUKU

3. Oświadczenia współwłaścicieli


DO DRUKU

4. Opinia kominiarska


DO DRUKU
DO EDYCJI

5. Umowa wykonawcza


DO DRUKU
DO EDYCJI