PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Informujemy mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do 8000 zł przy wymianie starych kotłów węglowych lub pieców węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła. Zapisy na listę oczekujących są przyjmowane pod numerem telefonu: 33 497 15 17 i 33 497 17 09
lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii: pl. Ratuszowy 6, V piętro, pokój 511.

Zasady dopłat do wymiany kotłów węglowych dla mieszkańców Bielska-Białej w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”, opisuje regulamin zawarty w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XVI/353/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.