Lista podstawowa potencjalnych Grantobiorców w projekcie grantowym ( Grant Pone 2)

Logo

 

Lista podstawowa potencjalnych Grantobiorców
w projekcie grantowym ( Grant Pone 2)

„Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”
planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze,
Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.


Kod zbudowany jest w taki sposób, że trzy pierwsze litery to trzy litery z numeru
dowodu osobistego Wnioskodawcy, następnie pięć cyfr to pięć ostatnich cyfr z numeru
pesel Wnioskodawcy, ostatnia szósta cyfra to 0. Kody ułożone są alfabetycznie.
Proces podpisywania umów jest przewidziany na okres od czerwca 2022r do czerwca
2023r. i nastąpi po zaakceptowaniu projektu przez Zarząd Województwa Śląskiego.


kod:


AED016550
AED050560
AKH026150
ALC090870
ALY086220
ARU038620
AUM002780
AUS016580
AUS049350
AUT082730
AUT144480
AUW077520
AUW096990
AUX001590
AUZ071030
AVB166950
AVE120280
AVE190700
AVK081500
AVK149370
AVP060060
AVR007510
AVV127620
AVW168700
AVX039470
AVY018690
AVY092040
AVZ054270
AVZ065360
AWB028740
AWC015050
AWD007870
AWD028320
AWF045260
AWJ053310
AWN014350
AWN122180
AWS177100
AWV021030
AWW022790
AWW091060
AXA131970
AXB111630
AXB114490
AXC027350
AXD029730
AXD339380
AXE016940
AXF008810
AXI093510
AXK096250
AXM024740
AXN064500
AXP120960
AXX006510
AXZ008780
AYA167660
AYC085890
AYC135740
AYD090490
AYE024190
AYG121560
AYI131360
AYI141400
AYK021370
AYK161300
AYL000630
AYT066640
AYT154140
AYT179500
AYV202250
AYW159770
AZA174940
AZB083740
AZD165890
AZE142950
AZG013530
AZG179870
AZH000940
AZH010420
AZH091910
AZJ012310
AZJ061180
AZJ114780
AZL199880
AZN008570
AZN147340
AZP170950
CAA118160
CAA144480
CAB065710
CAB086750
CAC001710
CAJ054850
CAK051290
CAL027950
CAL107220
CAL171820
CAM096040
CAT051380
CAT175800
CAV051970
CBB077600
CBE002760
CBF154270
CBH125540
CBI034070
CBK040380
CBK065130
CBN117790
CBS098800
CBS160330
CBU053580
CBU101540
CBU126410
CBZ103460
CCA000580
CCA171770
CCE001180
CCE079710
CCG034700
CCG057450
CCM007090
CCS012410
CCT044050
CCV020250
CCW164250
CCX141130
CCY011860
CDB033920
CDD137420
CDE147030
CDE165160
CDF016650
CDM109810
CDM167890
CDM223260
CDN016900
CDP079140
CDU100580
CDU172830
CDV081730
CEB150400
CEE053890
CEG080680
CEJ162600
CEL111600
CEN014970
CEN083070
CEN187370
CEP045910
CER138860
CEV116630
CEV120670
CEX140140
CEY060200
CEY075250
CEY129070
CFC041700
CFC135170
CFE021240
CFE062600
CFF161240
CFG108370
CFG130100
CFH000900
CFH052830
CFI072900
CFI146350
CFI168490
CFJ144660
CFJ183970
CFL062180
CFN024320
CFP083040
CFR075510
CFW052510
CFX004990
CFX121450
CFY135520
CFZ121980
CGA001030
CGA037160
CGC013310
CGD164260
CGI029220
CGI045950
CGK027980
CGL069560
CGS034390
CGU006390
CGV041060
CGV166530
CGZ104260
CGZ151510
CHA044590
CHG018600
CHI018130
CHI111220
CHS003890
CHW167320
CHX086220
CHZ069920
CHZ138230
DAF006850
DAG061330
DAK065600
DAP115110
DAS086770
DAV101270
DAW109400
DAX158630
DBA156150
DBL022850
DBP002560
DBS178030
DBT026210
DBU116160
DBV018630
DBX020480
DBX021450
DCA056530
DCA168010
DCE011840
DCJ108110
DCN001970
DCN125780
OFS118410