Lista działań w zakresie zarządzania energią

 
 

Data rozpoczęcia

Działania stałe lub coroczne

2017
Dzięki dotacji z WFOŚiGW w 2017 roku zostało wymienionych 210 starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Bielska-Białej.
2017
System powiadamiania mieszkańców o jakości powietrza i uchwale antysmogowej. W związku z wejściem w życie Uchwały antysmogowej na Śląsku, BZE przygotowało dla mieszkańców grafikę, która podsumowuje jej zapisy. Grafika została umieszczona na stronach internetowych BZE oraz będzie dystrybuowana w Radach Osiedli. Opracowany został wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska UM oraz Koalicją Antysmogową system powiadamiania mieszkańców o przekroczonym poziomie PM 10 w powietrzu. Przygotowane grafiki zostaną dostarczone w pierwszej kolejności do placówek oświatowych, które przy pomocy sygnalizatorów będą mogły informować gości i uczniów o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Pracownicy Urzędu będą drogą mailową informować o zanieczyszczeniu powietrza na dany dzień oraz prognozę na dzień następny.
2017
W listopadzie 2017 Biuro zleciło produkcję oraz emisję filmu promocyjno-edukacyjnego dotyczącego niskiej emisji pt.: SMOG. Emisja trwała 10 dni w kanałach regionalnej telewizji TV Bielsko oraz na stronach internetowych o największej oglądalności wśród mieszkańców. - https://www.youtube.com/watch?v=HSrkLbzktuU
2017
Zostały opracowane i wydrukowane materiały promocyjne dotyczące niskiej emisji - ulotka antysmogowa "Jest sposób na smog!", podająca zapisy śląskiej uchwały antysmogowej, wykorzystująca prace plastyczne uczniów zaangażowanej w działania antysmogowe szkoły SP 32 z Bielska-Białej (10 tys. sztuk); - komiks "Bielski i Biała ratują miasto" pokazujący w sposób przystępny i obrazowy jak mieszkańcy miasta mogą poprawić jakość powietrza w miejscu, w którym funkcjonują (10 tys. sztuk) , które zadebiutowały na VII Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii.
2017
VII Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 9.06.2017 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W bloku dla szkół i przedszkoli udział wzięło ponad 2000 dzieci, młodzieży oraz 200 nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe).Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników prowadzone przez partnerów imprezy: taneczne, kulinarne, kosmetyczne, eksperymentalno-badawcze, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne. Ogłoszone zostały też wyniki w VII edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". W bloku dla mieszkańców dominował temat smogu i niskiej emisji: od stoisk dystrybutorów prądu i ciepła - Tauron Dystrybucja, Tauron Ciepło i PK Therma, po konkurs dla rodzin dotyczących budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Pojawiły się materiały edukacyjne jak broszura "Jest sposób na smog!" podająca zapisy śląskiej uchwały antysmogowej czy komiks o Bielsku-Białej " Bielski i Biała ratują miasto". Mieszkańcy mogli też zapoznać się z tzw. spalaniem od góry zaprezentowanym przez członków Polskiego Alarmu Smogowego, które to nie powoduje powstawania dymu podczas palenia węgla w kopciuchach.
2017
TED, to skrót od Technology, Entertainment i Design. Jest to w tej chwili najpopularniejszy na świecie format konferencji popularnonaukowych pod wspólnym hasłem „Ideas worth spreading” (idee warte rozpowszechniania). W tym całodniowym wydarzeniu, w formacie 18 minutowych, krótkich wystąpień, mówcy z całego kraju i zagranicy mają możliwość podzielić się swoją wiedzą i pasją. TEDx jest indywidualnie organizowaną konferencją na licencji marki TED. W maju 2017 odbyła się 2 konferencja TEDx pod nazwą How it works? , w której wystąpili m.in. Zbigniew Michniowski,Grzegorz Benysek, Marcin Popkiewicz z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, elektromobilności i zmian klimatycznych. Konferencji towarzyszyło skojarzone wydarzenie dla mieszkańców pod nazwą "-200, +100" oparte na ww. tematyce.
2017
"Program uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej Przyłączenie budynków w centrum Bielska-Białej - pilotaż" ma poprawić jakość powietrza. Na początek zostanie podłączonych 26 budynków. 20 lutego w bielskim Ratuszu władze miasta podpisały z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma oraz Tauron Ciepło list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście. Chodzi m.in. o redukcję zanieczyszczeń powietrza w centrum pochodzących ze starych kopciuchów i o edukację na temat negatywnych skutków palenia szkodliwym opałem w przestarzałych piecach. Therma zadeklarowała wykonanie przyłącza i węzła cieplnego na swój koszt. Gmina i Tauron Ciepło dofinansują instalację wewnętrzną w kamienicach. Program docelowo ma objąć prawie 300 budynków.
2017
Pierwsza stacja ładowania samochodów w Bielsku-Białej została oddana do użytku 4 października br. , a do końca roku 2017 można było z niej korzystać bezpłatnie. Znajduje się na parkingu podziemnym Centrum Handlowo-Rozrywkowego Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 20 w Bielsku-Białej. Otwarcia dokonał Dyrektor GreenWay, Dyrektor Gemini Park oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Pełnomocnik PM ds. Zrównoważonego Rozwoju. Oddane do użytku urządzenie jest częścią powstającej sieci blisko 200 stacji ładowania pojazdów elektrycznych Greenway Infrastructure.
2017
2 września br. odbyła się, w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 37, Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w której uczestniczyło ponad 500 osób. Od ośmiu lat podczas Gali rozstrzygany jest konkurs „Marka-Śląskie”. Wyróżnienia przyznawane są w 13 kategoriach. Jedną z nich jest kategoria "Usługi", do której w tym roku zgłosiliśmy nasza kampanię edukacyjno-promocyjną "Bielsko-Biała chroni klimat" i zostaliśmy wyróżnieni! Kampania jest znana mieszkańcom Bielska-Białej głównie za sprawą corocznego „Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii”, który w 2017 roku miał swoją 7 odsłonę. Celem kampanii jest propagowanie rozsądnego korzystania z energii, stosowania odnawialnych źródeł energii oraz innych działań zmierzających do jak najniższej emisji zanieczyszczeń powietrza. Kluczem sukcesu kampanii jest przede wszystkim szeroka współpraca ze społecznością lokalną przy jej realizacji, rozmach działań oraz innowacyjne podejście.
2017
Ścisła współpraca z eko-patrolem Straży Miejskiej w Bielsku-Białej w zakresie wyposażania funkcjonariuszy w ulotki antysmogowe i dotyczące niskiej emisji rozdawane podczas kontroli w domach prywatnych oraz podczas zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych realizowanych przez SM w okresie od września do czerwca; rozdano 1000 egzemplarzy materiałów wśród mieszkańców.
2017
Spotkania w Radach Osiedla z mieszkańcami i członkami RO - przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących niskiej emisji (ulotki i broszury „Czy niska emisja może być szkodliwa” autorstwa Biura Zarządzania Energią, eko-nalepki zachęcające do oszczędzania prądu, ciepła, wody i materiałów biurowych – 7 rodzajów; termometry LCD mierzące i promujące temperaturę pomieszczenia 20 st.C, informacje dla mieszkańców o działaniach miasta w tym zakresie) – wydarzenie: zebrania sprawozdawcze Rad Osiedli w okresie 22 luty – 25 kwietnia 2017.
2017
W dniach 20-21.02.2017 roku przebywał w Bielsku-Białej Gunnar Solheim, przedstawiciel norweskiego partnera w projekcie pn: „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, który trwa 16 miesięcy (styczeń 2016 – kwiecień 2017). Gość z Norwegii, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej w miejscowości Bryne, w ciągu dwóch dni zwiedził miasto, zapoznał się także z działaniami edukacyjnymi w dziedzinie OZE jakie realizuje BCKUiP, a także z planami utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego w ZIADzie w ramach mikrograntu przyznanego przez jury projektowe. Koncepcja budowy ośrodka szkoleniowo – badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego w Bielsku-Białej została opracowana przez Instytut Zrównoważonej Energii AGH w Miękinii. Wg niej ośrodek zlokalizowany w poprzemysłowej hali przekształconej w obiekt niskoenergetyczny miałby szkolić zarówno uczniów, jak i pracowników firm branży OZE, ale także wymieniać się danymi pomiarowymi z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
2016-2018
Realizacja projektu pn.„Każdy WAT na wagę złota II - czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" opartego na metodologii Euronet 50/50 MAX , we współpracy z PNEC - BZE występuje jako koordynator realizacji projektu. W projekt zaangażowanych jest 31 szkół miejskich od podstawowych po szkoły ponadgimnazjalne oraz 1 placówka rehabilitacyjna dla uczniów. W WPF zabezpieczona została kwota na premie oszczędnościowe wypracowane przez placówki w ramach działań oszczędnościowych na swoim terenie - rozliczenie I roku realizacji projektu na sesji RM w dniu 25.04.2017 roku ( oszczędności uzyskało 13 szkół na kwotę 117 726,82 zł , a premia dla nich wyniosła 58 863,41 zł). Nauczyciele na specjalnym spotkaniu otrzymali dyplomy uznania za zaangażowanie w realizację projektu w I roku działania.
2016
14 października 2016 roku odbyło się webinarium nt organizacji kampanii informacyjuno-edukacyjnych dotyczących energii skierowanych do mieszkańców, mających zachęcić ich do oszczędzania energii i wykorzystania OZE oraz do włączenia się w realizację lokalnych celów energetycznych. Webinarium dla 15 gmin zorganizowane było w ramach projektu europejskiego Mayors in Action i szczególny nacisk położono na to, aby pokazane zostały miasta, które posiadają Plany SEAP i PGN i jak mieszkańcy włączają się w realizację tych planów. Swoją prezentację pt "Kampania promocyjno-edukacyjna Bielsko-Biała chroni klimat” wygłosiło Bielsko-Biała.
2016
Dzięki dotacji z WFOŚiGW w 2016 roku zostało wymienionych 150 starych pieców na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Bielska-Białej.
2016
10 polskich gmin, w tym Bielsko-Biała zwyciężyło w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym. Konkurs zorganizowany był w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, współrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie a finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Przedstawiciele zwycięskich gmin podczas podróży mieli okazję zapoznać się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów.
2016
VI Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 17.06.2016 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.1200 dzieci, młodzieży oraz 200 nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 170 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe), tj. 43 drużyny. Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników prowadzone przez partnerów imprezy: taneczne, kulinarne, kosmetyczne, eksperymentalno-badawcze, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy: ARTING 2015, fotografie Szkoły na Grodzisku, eksponaty Sita i ZGO, eco-box z OZE oraz zajęcia integracyjne. Nowością był mural "Bielsko-Biała chroni klimat" nawiązujący do tematyki ochrony klimatu, a powstały na murkach boiska sportowego, gdzie odbywała się impreza. Atrakcją były warsztaty smakowe zorganizowane przez Makarony Czanieckie. Wręczone zostały też nagrody w VI edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". VI Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 17.06.2016 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.1200 dzieci, młodzieży oraz 200 nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 170 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe), tj. 43 drużyny. Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników prowadzone przez partnerów imprezy: taneczne, kulinarne, kosmetyczne, eksperymentalno-badawcze, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy: ARTING 2015, fotografie Szkoły na Grodzisku, eksponaty Sita i ZGO, eco-box z OZE oraz zajęcia integracyjne. Nowością był mural "Bielsko-Biała chroni klimat" nawiązujący do tematyki ochrony klimatu, a powstały na murkach boiska sportowego, gdzie odbywała się impreza. Atrakcją były warsztaty smakowe zorganizowane przez Makarony Czanieckie. Wręczone zostały też nagrody w VI edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat".
2016
W lutym 2016 Rada Miejska przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, którego opracowanie koordynowało Biuro Zarządzania Energią. Jest to aktualizacja Planu SEAP.
2015
"Autobus energetyczny - mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu" zagościł w Bielsku-Białej w dniach 17-18.07.br na Placu Bolesława Chrobrego. Jest to 2-letni projekt realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w 200 gminach w Polsce, a jego narzędzie stanowi autobus miejski wyposażony w elementy umożliwiające prezentację najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie efektywności energetycznej.
2015
V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 19.06.2015 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.2000 dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe). Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników: 4 strefy energii, coś z niczego, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy (Eko-dom, Fakty i mity o Bielsku-Białej, Park Edukacyjny Interakcje, energooszczędny dom) oraz zajęcia integracyjne jak retro-podwórko czy zumba. Atrakcją były akrobacje rowerowe rekordzisty Guinnessa Krystiana Herby, a muzycznie ozdobił imprezę zespół Kraków Street Band. Wręczone zostały też nagrody w V edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 19.06.2015 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.2000 dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe). Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników: 4 strefy energii, coś z niczego, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy (Eko-dom, Fakty i mity o Bielsku-Białej, Park Edukacyjny Interakcje, energooszczędny dom) oraz zajęcia integracyjne jak retro-podwórko czy zumba. Atrakcją były akrobacje rowerowe rekordzisty Guinnessa Krystiana Herby, a muzycznie ozdobił imprezę zespół Kraków Street Band. Wręczone zostały też nagrody w V edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat". V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii - impreza dedykowana mieszkańcom miasta - odbył się 19.06.2015 roku na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. W porannym bloku udział wzięło ok.2000 dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. W popołudniowej grze miejskiej poświęconej tematyce energooszczędności w domu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców miasta (rodziny, znajomi, grupy młodzieżowe). Festiwal obfitował w różnorodne warsztaty dla uczestników: 4 strefy energii, coś z niczego, a także zorganizowane przez lokalne szkoły ponadgimnazjalne; były wystawy (Eko-dom, Fakty i mity o Bielsku-Białej, Park Edukacyjny Interakcje, energooszczędny dom) oraz zajęcia integracyjne jak retro-podwórko czy zumba. Atrakcją były akrobacje rowerowe rekordzisty Guinnessa Krystiana Herby, a muzycznie ozdobił imprezę zespół Kraków Street Band. Wręczone zostały też nagrody w V edycji konkursów miejskich "Szanuj energię, chroń klimat".
2015
Certyfikat "Ekologiczna gmina" . Polska Izba Ekologii oraz Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe przyznały miastu Bielsko-Biała certyfikat „Ekologiczna Gmina. Ogrzewamy z Głową!”. Jest to uznanie za rozsądne wspieranie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania na terenie miasta, a w szczególności za likwidację kotłowni węglowych w budynkach miejskich oraz program dotacji do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne w domach jednorodzinnych mieszkańców miasta (już 1600 zrealizowanych inwestycji) realizowany przez Biuro Zarządzania Energią. Szeroko prowadzona jest także akcja uświadamiająca skutki środowiskowo-zdrowotne wynikające z niewłaściwego korzystania z kotłów węglowych: ulotki i broszury tematyczne opracowane przez Biuro Zarządzania Energią, strona internetowa www.miastodobrejenergii.com popularyzująca ekologiczne i ekonomiczne sposoby ogrzewania, Beskidzki Festiwal Dobrej Energii dedykowany mieszkańcom miasta itp.
2015
W ramach projektu „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” dofinansowanego w 85% przez NFOŚiGW zrealizowane zostanie unowocześnienie systemu monitoringu energii. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, które zakończone zostaną w listopadzie 2015.
2015
W ramach projektu „Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” dofinansowanego w 85% przez NFOŚiGW zrealizowane zostanie opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia gminy w prąd, ciepło, i paliwa gazowe. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, które zakończone zostaną w listopadzie 2015.
2013-2015
Aktualizacja SEAP i stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta w ramach konkursu POIiŚ ogłoszonego przez NFOŚiGW. PGN powstał jako zaktualizowany dokument na bazie wcześniej opracowanego w ramach obowiązków sygnatariusza "Porozumienia Burmistrzów" - Covenant of Mayors "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej do roku 2020" - tzw. SEAPu. PGN obecnie stanowi kluczowy dokument w procesie ubiegania się samorządów o środki krajowe i unijne. W roku 2014 rozpoczęły się konsultacje wewnętrzne dokumentu wśród zainteresowanych wydziałów UM i jednostek miejskich, a w 2015 rozciągnęły się na lokalne organizacje pożytku publicznego. 25.08.2015 Plan został uchwalony przez Radę Miejską.
2015
Zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z TAURON Dystrybucja w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego miasta
2015
Nagroda Eco-miasto - 14 październik 2015 Rozstrzygnięty został organizowany przez Ambasadę Francji w naszym kraju przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii konkurs pod hasłem ECO-MIASTO. W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu wzięło udział 38 miast, a nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach. W kategorii "Efektywność energetyczna" zwycięzcą zostało nasze miasto, pozostawiając w pokonanym polu m.in. Poznań, Kraków, Gdynię i Częstochowę. Jury podkreśliło kompleksowe działania bielskiego samorządu na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Doceniono m.in.: monitoring zużycia mediów energetycznych prowadzony w 140 miejskich obiektach, liczne działania termomodernizacyjne w budynkach miejskich (dla przykładu w obiekcie zajmowanym przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego po termomodernizacji udało się uzyskać 3,5-krotne obniżenie zużycia energii na 1 m2 powierzchni), działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Bielska-Białej, w tym zwłaszcza Beskidzki Festiwal Dobrej Energii, program dotacji do wymiany kotłów węglowych, w ramach którego zlikwidowano już 1500 nieekologicznych kotłowni, inwestycje w odnawialne źródła energii (są one instalowane w szpitalach, domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i na terenie obiektów sportowych), kompleksową modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej, która przyniosła obniżenie emisji dwutlenku węgla o ponad 70 tysięcy ton rocznie. Wszystkie te działania potwierdzają, że nasze hasło "Bielsko-Biała chroni klimat" opiera się na solidnych podstawach.
2015
Weryfikacja zamówionej mocy grzewczej dla obiektów SP nr 4, 25, 26, gimnazjum nr 6, 15, Zespół Szkół Ogrodniczych, Dom Pomocy Społ. Dla Przewlekle Chorych.
2015
Luty 2015 - wykonanie pomiarów funkcjonowania instalacji grzewczych w Szkole Podstawowej nr 20 i LO im. Armii Krajowej.
2015
Opiniowanie dotyczące inwestycji rozbudowy szkoły przy ul. Karpackiej w Kamienicy
2015
W dniu 3.09.2015 Stowarzyszenie Euroregion Beskidy obchodziło 25-lecie swojego istnienia. W Szczyrku odbyła się uroczystość nagrodzenia zasłużonych partnerów stowarzyszenia. Bielsko-Biała otrzymało wyróżnienie w kategorii: Ekologia i zrównoważony rozwój za realizację projektu: "Wystawa IMAGINE w Beskidach - najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska".
2013-2016
Realizacja projektu Euronet 50/50 MAX w SP32, we współpracy z PNEC - BZE jako koordynator realizacji projektu. W I roku realizacji projektu (tj. 2014) szkoła uzyskała oszczędności o wartości 13 050,13 zł, gdyż zużyła o 54 497 kWh mniej energii tj. 13% oszczędności.
2014-2017
Przystąpienie do projektu "Burmistrzowie w działaniu" (Mayors in Action)
2014
Bielsko-Biała uczestniczyło w projekcie pn. „OGRÓD NAD GŁOWĄ - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” 2012-2014 (organizator Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”). W lipcu 2014 wydano projektową publikację z przykładową realizacją z Bielska-Białej (ogród dachowy przy apartamentach Galerii Sfera).
2014
Udział miasta w ogólnopolskim konkursie "Gmina z misją" dotyczącym walki z niską emisją i zdobycie nagrody głównej wśród 49 miast podejmujących działania w tej dziedzinie
2014
28.02.2014 - spotkanie interesariuszy SEAP
2014
Udział miasta w ogólnopolskiej akcji "Misja -emisja" polegającej na organizowaniu wydarzeń i publikowaniu treści uświadamiających zagrożenie ze strony tzw. niskiej emisji: broszury, ulotki, festiwale, dni otwarte ciepłowni, konferencje i artykuły na stronie internetowej i profilu facebook.
2014
Wykonanie wstępnej koncepcji kluczowego projektu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z terenu gminy na lata 2015-2020 z dofinansowaniem z RPO 2014-2020
2014
1. Przygotowanie wsadu projektowego do regionalnego projektu RIT w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez likwidację źródeł węglowych - projekt podstawowy 2. Przygotowanie wsadu projektowego do regionalnego projektu RIT w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez wspieranie instalacji słonecznych - projekt rezerwowy 3. Przygotowanie wsadu projektowego do regionalnego projektu RIT w zakresie ograniczenia niskiej emisji przez termomodernizacje budynków - projekt rezerwowy
2014
Rozpoczęcie działań w kierunku Projekt ISE „Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią" mającym na celu zbudowanie systemu zdalnego monitorowania mediów energetycznych we wszystkich obiektach miejskich
2014
Organizacja pierwszej uroczystej gali pod hasłem "Zapanuj nad energią" z wręczeniem nagród (laur "Włącz się") dla firm, instytucji i osób, które w sposób szczególny wyróżniły się dobrą współpracą w zakresie promocji racjonalnego użytkowania energii. Gala kończyła festiwalowy dzień 12 czerwca 2014 w którym odbywało się coroczne wydarzenie - już IV edycja Festiwalu Dobrej Energii, który co roku przyciąga wielu mieszkańców naszego miasta. Tym razem festiwal odbył się na świeżym powietrzu w Parku im. Juliusza Słowackiego. Podobnie jak poprzednie edycje tak i ta cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta. Liczne atrakcje w czasie festiwalu, eksperymenty związane z energią, jej powstawaniem i wykorzystaniem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Również dorośli mogli znaleźć coś dla siebie i skorzystać z praktycznych porad jak efektywnie korzystać z energii i jak ją oszczędzać.
2014
Przystąpienie miasta do projektu "Dziękuję, nie truję" oraz "Gmina niskoemisyjna - w kierunku energetyki prosumenckiej" koordynowanej przez Planergia.pl http://www.nie-truje.pl/
2014
Przystąpienie do projektu "Burmistrzowie w działaniu" (Mayors in Action) 7.2014 prowadzonego przez PNEC
2013-2015
Aktualizacja SEAP i stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta w ramach konkursu POIiŚ ogłoszonego przez NFOŚiGW. PGN powstał jako zaktualizowany dokument na bazie wcześniej opracowanego w ramach obowiązków sygnatariusza "Porozumienia Burmistrzów" - Covenant of Mayors "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej do roku 2020" - tzw. SEAPu. PGN obecnie stanowi kluczowy dokument w procesie ubiegania się samorządów o środki krajowe i unijne. W roku 2014 rozpoczęte zostały konsultacje wewnętrzne dokumentu wśród zainteresowanych wydziałów UM i jednostek miejskich. W roku 2015 Plan zostanie przedstawiony do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej.
2013
Prezentacja projektu "Bielsko-Biała chroni klimat" w Maastricht i otrzymanie pierwszej nagrody w europejskim konkursie administracji publicznej EPSA 2013 za najlepszy projekt europejski w kategorii subregionalnej i lokalnej. W konkursie startowało ponad 200 projektów z całej Europy https://www.youtube.com/watch?v=5IeCtQjQUJM
2013
Przedsięwzięcie Grupa Wymiany Doświadczeń - V cykl spotkań samorządowych - konferencja inicjująca w Bielsku-Białej ( moderatorem poprzedniego cyklu dotyczącego efektywności energetycznej był Z.Michniowski)
2013
Współorganizacja przy V ogólnopolskim konkursie energetycznym oraz organizacja towarzyszącej wydarzeniu konferencji energetycznej "Inteligentna energia w inteligentnym rozwoju".
2013
Udział w europejskim projekcie ECOWILL, zorganizowanie bezpłatnych szkoleń z ekojazdy dla około 70 mieszkańców miasta, popularyzacja ekojazdy, osiągnięcie średnio 16% oszczędności na paliwie u przeszkolonych mieszkańców.
2013
Udział w projekcie ARTING, ekspozycja wystawy studenckich prac łączących ze sobą efektywność energetyczną, funkcjonalność oraz estetykę.
2013
Współpraca z Euroregionem w ramach projektu "Zrównoważony rozwój w Euroregionie Beskidy", konkursy, wystawy, konferencja, publikacje
2013
Współpraca z Fundacją Ludzie-Innowacje-Design w ramach projektu "Energia jutra" - popularyzacja OZE w szkołach podstawowych Polski, Czech i Słowacji
2013
Monitoring emisyjny nowej elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1
2012
Współorganizacja - III Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Energia elektryczna – Ciepło – Efektywność energetyczna – Odpady – Woda i ścieki – Transport ekologiczny” wraz z podróżą studyjną po obiektach miejskich - dla samorządów.
2012
Powstanie koncepcji akcji promocyjno-edukacyjnej "Bielsko-Biała chroni klimat" opartej na pomyśle projektu ENGAGE oraz Beskidzkich Festiwali Dobrej Energii.
2012
Przygotowanie tabel monitoringu dobowego energii dla niektórych obiektów BBOSiR.
2012
Budowa strony internetowej www.festiwaldobrejenergii.pl oraz www.miastodobrejenergii.com, a także blog http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/ i profil youtube https://www.youtube.com/user/Engagebb
2012
Akcja "Energooszczędne Biuro" we współpracy z KAPE - 2 budynki administracyjne, wydruk i akcja rozlepiania naklejek o oszczędzaniu energii i innych zasobów (7 rodzajów naklejek), wystawa informacyjna oraz szkolenia pracowników urzędu. Miasto otrzymało wyróżnienie za przeprowadzoną akcję.
2012
Spotkanie inicjujące, dotyczące bezobsługowych sieci rowerów miejskich . W 10.2014 uruchomiono w mieście rowery miejskiej na 12 stacjach parkowania pod nazwą Bbbike , https://bbbike.eu/.
2012
Uzgodnienia ze Strażą Miejską w zakresie ograniczenia palenia odpadami w kotłach domowych (eko-patrol)
2011
Nowa Energia – Smart Grid – Smart City pt.: „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin” - 12 i 13 września 2011 -międzynarodowa konferencja poświęcona poszanowaniu energii i ochronie klimatu. Konferencja ta była jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń wśród samorządów lokalnych uzyskując patronat Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Partnerem przy organizacji konferencji było również stowarzyszenie Energy Cities. W konferencji mającej 5 sesji tematycznych wzięli udział przedstawiciele Rządu RP, samorządowcy, eksperci z zakresu energetyki, studenci, uczniowie i przedstawiciele biznesu sektora energetyki - łącznie prawie 300 osób. Oprócz prelegentów z naszego kraju – wybitnych specjalistów – swoje wystąpienia mieli przedstawiciele z takich miast zagranicznych jak: Pretoria, Sztokholm, Helsinki, Paryż, Heidelberg czy Lwów. Przyszłość energetyczna Polski i Europy, kierunki rozwoju miast europejskich, wymiana dobrych praktyk to tylko niektóre z tematów poruszanych w trakcie tego dwudniowego seminarium.Temu wydarzeniu towarzyszyły największe w kraju targi przemysłu energetycznego – ENERGETAB (13-15 września 2011).
2011
Uczestnictwo w konkursie ogólnopolskim "Gmina z klimatem" organizowanym przez Fundację EkoRozwoju. Bielsko-Biała zdobyło I nagrodę oraz tytuł "Miasto z klimatem" za całokształt działań w zakresie ochrony klimatu i poszanowania energii.
2011
Uczestnictwo w konkursie „Gmina przyszłości 2011” organizowanego przez Gaspol. Bielsko-Biała zdobylo 2 nagrody: 1 nagroda dla projektu "Kampania promocyjno-edukacyjna ENGAGE" i wyróżnienie dla projektu "Innowacyjne zastosowanie pomp ciepła w pływalni AQUA"
2011
Realizacja filmu promującego miasto Bielsko-Biała jako miasto efektywności energetycznej "Bielsko-Biała wybrało rozwój ekologiczny i efektywność energetyczną"- https://www.youtube.com/watch?v=GftUEVTnFx4
2011
17.02.2011 - powstanie struktury nauczycieli - koordynatorów kampanii; zorganizowanie przez BZE szkoleń OZE dla 150 nauczycieli z przedszkoli i szkół bielskich - maj-czerwiec
2010
Spotkanie robocze zespołu merytorycznego NFOŚiGW - prezentacja Planu SEAP dla Bielska-Białej - 12 luty 2010 - inicjacja kontaktów z NFOSiGW w sprawie SEAP, na bazie tego spotkania przygotowany został program dofinansowywania planów gospodarki niskoemisyjnej dla polskich gmin, który wystartował w 2013 roku
2010
Inicjatywa RIO+: w maju 2012 roku 30 burmistrzów krajów europejskich wysłało silny sygnał do Rio de Janeiro w ramach corocznego spotkania Energy Cities w Guimarães (Portugalia). Przedstawiając 30 pomysłów na nowe oblicze energetyczne miast i miasteczek, zaprezentowali zbiór przełomowych rozwiązań dla uczestników Konferencji ONZ na temat Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 w formie swoistej deklaracji. Znalazło się tam miejsce dla Bielska-Białej. Wychodząc naprzeciw potrzebie zaangażowania w proces transformacji energetycznej jak największej liczby miast, Bielsko-Biała postanowiło rozpropagować wśród polskich i czeskich miast publikację autorstwa Energy Cities pt.: „30 Energy Cities’ proposals for the energy transition of cities and towns”. W tym celu zostało wykonane tłumaczenie przedmiotowej publikacji na język polski i czeski. Partnerem w realizacji tego zadania było Stowarzyszenie „Region Beskidy”.
2010-2017
Przedsięwzięcie Grupa Wymiany Doświadczeń we współpracy ze ZMP, seria 6 spotkań grupy poszukującej możliwości opisu efektywności energetycznej gminy za pomocą mierników. Bielsko-Biała przewodziło Grupie w IV cyklu spotkań, a przewodniczącym był z-ca PM Zbigniew Michniowski. W zakresie efektywności energetycznej wypracowano ok. 50 wskaźników monitorowania miast w 7 kategoriach. Bielsko-Biała dokonało opracowania analitycznego tych wskaźników. „Grupy Wymiany Doświadczeń -GWD” to spotkania samorządów w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług” w intencji przygotowywania planów doskonalenia ich systemów dostarczania wybranych usług. Komponent GWD upowszechnia wśród lokalnych samorządów praktyczne działania benchmarkingowe polegające na wzajemnych porównaniach we współpracujących grupach samorządów i zmierzające do przygotowania indywidualnych rozwiązań doskonalących świadczenie usług publicznych. Spotkania GWP odbywają się także przy okazji realizacji różnorodnych projektów europejskich, których celem jest współpraca i wymiana doświadczeń między samorządami głównie w dziedzinie efektywności energetycznej i ochrony klimatu.
2010-2012
Cykl 4 spotkań zespołu edukacji w efektywności energetycznej gminy, które było początkiem powstania grupy koordynacyjnej w szkolnictwie bielskim, dotyczącej edukacji ekologicznej. Zespół pracował nad sposobami skutecznego zaangazowania społeczności lokalnej w strategię energetyczna gminy.
2010
Udział w projekcie PAUCI 3 - współpraca z Ukrainą - organizacja warsztatów międzynarodowych w Bielsku-Białej na temat zarzadzania energią
2010
Udział w projekcie „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)” - warsztaty w Bielsku-Białej
2010
Udział w projekcie "Polska Liga Mistrzów OZE" oraz zdobycie III miejsca za wykorzystywanie biomasy. Organizatorem konkursu była Polska Sieć Energie Cites i GlobEnergia.
2010
Przygotowanie organizacyjne stoiska Biura Zarządzania Energią na Targi "Twój Dom” i jego obsługa. BZE promowało energię odnawialną wśród mieszkańców odwiedzających stoisko targowe. Udział w edycji wiosennej i jesiennej targów.
2010
Zaprojektowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych kojarzących się z kampanią "Bielsko-Biała chroni klimat": termometr LCD, eko-pocztówka, baner promocyjny, T-shirt z logo kampanii, poradnik "Inteligentana energia" autorstwa Ministerstwa Gospodarki
2010-2012
Realizacja dużego europejskiego projektu promocyjno-edukacyjnego „ENGAGE”, z programu IEE, we współpracy z 11 innymi miastami Europy, którego centrum była unikalna wystawa plakatów ambasadorów klimatu - 300 mieszkańców miasta, którzy podjęli konkretne zobowiązania pro-środowiskowe i zaprezentowali je publicznie na pieknych i trwałych plakatach.
2010-2012
Realizacja projektu edukacyjnego „EURONET 50/50”, w Szkole Podstawowej nr 13, we współpracy z PNEC. W ciągudwóch lat społeczność szkolna wygenerowała beznakładowe oszczedności w prądzie, gazie i wodzie na poziomie 56 tys. zł. To rekordowe oszczedności wśród wszystkich szkół polskich uczestniczących w projekcie. Połowa kwoty trafiła do uczniów SP 13.
2010
Udział Bielska-Białej w projekcie „Świadectwa energetyczne dla budynków komunalnych” - wykonanie 5 świadectw energetycznych oraz audytów energetycznych dla obiektów miejskich.
2010
Prowadzenie działań przygotowawczych do wprowadzenia programu pomocy mieszkańcom w zakresie zastosowania kolektorów słonecznych w 2011 roku.
2010
Opracowanie "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielsko-Biała" (SEAP) jako pierwszego w Polsce zatwierdzonego przez Radę Miejską. Plan zakłada 16 rodzajów działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych podzielonych na rózne jednostki miejskie w kierunku zrealizowania celów 3x20. Ma doprowadzić do redukcji emisji CO2 do roku 2020 o prawie 187 tys. ton.
2009
W ramach projektu PAUCI 2 organizuje się warsztaty dla burmisztrzów miast ukraińskich w Bielsku-Białej - spotkanie z władzami miasta oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu zarządzania energią w naszym mieście.
2009
Współpraca z Wydziałem Inwestycji UM przy pozyskiwaniu środków na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
2009
Przygotowanie i złożenie wniosku do projektu ENGAGE wspólnie z Energie-Cites - projekt promocji ochrony klimatu i rozpowszechnienia idei "Porozumienia Burmistrzów"
2009
Udział i pierwsza nagroda w konkursie KAPE na najbardziej efektywną energetycznie gminę roku 2009 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Na nagrodzone osiągnięcia złożyły się przede wszystkim termomodernizacje obiektów miejskich oraz wymiana sieci ciepłowniczych co dało obniżenie emisji o ponad 30 tys. ton CO2.
2009
Przystąpienie Bielska-Białej do europejskiego "Porozumienia między Burmistrzami"(Covenant of Mayors) na pierwszej ceremonii w Brukseli jako jednego z pierwszych miast polskich. Wówczas było to ponad 300 gmin, a obecnie porozumienie liczy 6177 sygnatariuszy - miast z UE.
2008
Organizacja Seminarium "Zrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych w Unii Europejskiej – odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w praktyce na przykładzie miasta Bielska-Białej” - 6.06.2008 Książnica Beskidzka
2008
Ocena konkurencyjności ekonomicznej dla ogrzewania budynków projektowanych hal i istniejącego kompleksu ZIAD (Zakład Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego). Dokonano wyboru na rzecz ciepła sieciowego.
2008
Opiniowanie możliwości zasilania kamienicy przy pl. Wojska Polskiego 11 z sieci ciepłowniczej. Zmierza się do wzorcowego uciepłownienia kamienicy i rozruchu serii podobnych działań w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2007
Opiniowanie warunków zasilania w ciepło w Szkole Podstawowej nr 9 oraz jej nowej sali gimnastycznej. Służy optymalnemu ustawieniu parametrów umowy. Spisanie umowy bez oszacowań, tylko na podstawie sugestii dostawcy czynnika, zwykle skutkuje zawyżeniem parametrów i wyższymi kosztami opłat za ciepło. Korzyść wynika również z samego przejścia z gazu na tańsze obecnie ciepło sieciowe. Szacuje się że optymalizacja przyczyniła się do oszczędności ok. 10% kosztów stałych ciepła, i 5% kosztów zmiennych.
2003-2007
Opiniowanie warunków zasilania w ciepło w Szkole Podstawowej nr 9 oraz jej nowej sali gimnastycznej. Służy optymalnemu ustawieniu parametrów umowy. Spisanie umowy bez oszacowań, tylko na podstawie sugestii dostawcy czynnika, zwykle skutkuje zawyżeniem parametrów i wyższymi kosztami opłat za ciepło. Korzyść wynika również z samego przejścia z gazu na tańsze obecnie ciepło sieciowe. Szacuje się że optymalizacja przyczyniła się do oszczędności ok. 10% kosztów stałych ciepła, i 5% kosztów zmiennych.
2007
Korekta mocy zamówionej na budynek UM przy pl. Ratuszowym 6 z wartości 370 kW do 245 kW przyniosła zmniejszenie kosztów stałych. Oszczędność blisko 30 tys. zł rocznie. Efekt zmonitorowany w praktyce po roku od wprowadzenia obniżenia.
2007
Uzgodnienie treści wniosku o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla Środowiskowego Centrum Pomocy - Przychodnia Terapeutyczna ul. Sternicza 8a. Służy optymalnemu ustawieniu parametrów umowy. Zakłada się ok. 10% niższe koszty stałe.
2007
Określenie wytycznych do "Programu funkcjonalno-użytkowego" dla zamierzenia budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. Kopernika, w zakresie poszanowania energii.
2007
Opinia na temat zmian w ogrzewaniu budynku Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości przy ul. Inwalidów 6 dla Wydz. Inw. Potencjał możliwych oszczędności to  ok. 3 tys zł rocznie.
2007
Akcja informacyjno-edukacyjna na Targach Budownictwa w Bielsku-Białej w dniach 7-9.09.2007. Stanowisko targowe było obsługiwane przez biuro PZE i służyło udzielaniu bezpłatnych porad i informacji dla ludności odnośnie wykorzystywania OŹE, oszczędzania energii oraz rozpowszechnianiu informacji o programie PONE.
2007
Ocena konkurencyjności ekonomicznej dla ogrzewania budynków ATH (Akademii Techniczno-Humanistycznej).
2007
Warsztaty - "Zarządzanie energią w obiektach gminy" w ramach "Festiwalu Miast Partnerskich" odbyły się 16.06.2007 r. Na konferencji gościło wiele delegacji zagranicznych.
2006-2007
Uczestnictwo Bielska-Białej w konkursie TCA Display ("W kierunku klasy A") zakończone galą konkursową w Brukseli dnia 11.10.2007, na której Bielsko-Biała zostało uhonorowane dyplomem uznania jako jedna spośród 10 uhonorowanych gmin europejskich spoza piątki nagrodzonych. Konkurs został zorganizowany przez Energie-Cites.
2007
Wpływ na zwiększenie obciążenia miejskiej sieci ciepłowniczej dzięki procedurze uzgodnień nośników ciepła w przypadku inwestycji osiedla przy ul. Koziej/Kreciej.
2007
Analiza kosztów wykonania i eksploatacji przyłącza energii elektrycznej dla planowanej budowy Gimnazjum nr 16 w Wapienicy – wybór najbardziej ekonomicznego wariantu. Efekt ekonomiczny z przyjęcia zalecanych rozwiązań: około 36 tys. jednorazowo i 4 tys. zł rocznie.
2007
Uzgadnianie modernizacji źródła ciepła dla Domu Nauczyciela, ustalenie nowoczesnych rozwiązań wraz z przyszłą możliwością podłączenia solarów. Efekt oszczędnościowy jest oceniany na 60 tys. zł rocznie.
2007
Ocena ekonomiczna zasilania w ciepło Szpitala Wojewódzkiego: gaz i sieć ciepłownicza. Zaleca się sieć ciepłowniczą. Decyzja pozostaje w kompetencji szpitala.
2007
Ocena ekonomiczna opłacalności zmiany systemu nagrzewu c.w.u. w budynku Ratusza, wskazująca na sieć ciepłowniczą. Efekt oszczędnościowy to około 4,7 tys. zł rocznie.
2007
Ustalenie i wykonanie nastaw zegarowych pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Miejskiego (IX.2006). Efekt oszczędnościowy to około 1 tys. zł rocznie.
2006
Uzgodnienia dotyczące projektowanych hal ZIAD-u. Ustalenie wytycznych oszczędnej eksploatacji do specyfikacji przetargowej. Spodziewany efekt oszczędnościowy przy dotrzymaniu wytycznych szacuje się na kilkadziesiąt tys. zł. rocznie.
2006
Analiza ekonomiczno-energetyczna Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a rozważająca różne systemy grzewcze. Zalecono zmianę systemu grzewczego. Efekt oszczędnościowy – 11 tys. zł rocznie.
2006
Przegląd energetyczny ZSO Sternicza 4 z propozycją zakresu zalecanych prac termomodernizacyjnych wykonany po monitoringu temperatur wewnętrznych. Zalecenia zostały skierowane do Wydz. Inwest. Efekt bezpośredni: wykonanie audytu przez firmę zewnętrzną kosztowałoby około 4 tys. zł. Spodziewany efekt po wykonaniu zalecanych prac: 442 tys. zł rocznie.
2006
Pilotażowy zdalny monitoring energetyczny Szkole Podstawowej nr 37 został zapoczątkowany końcem 2006 roku. Dzięki monitorowaniu on-line 5 liczników mediów energetycznych i wody zespół monitorujący energię w szkołach mógł badać przebiegi dobowe zużyć. Na tej podstawie nabywał też doświadczenia eksploatacyjne, które pozwoliły zaplanować realizację projektu włączającego wszystkie miejskie budynki publiczne w podobny system (planowane w 2015).
2006
Dokładny dobowy monitoring energii i wody dla basenu Troclik w okresie od marca 2006 wykonywano w porozumieniu z kierownictwem basenu i BBOSiR. Obsługa techniczna wykonywała na bieżąco zmiany w urządzeniach technologicznych i grzewczych zgodnie z wynikiem monitoringu. Efekt został określony metodą symulowania braku działań naprawczych, na podstawie pierwszych 3 miesięcy, które były miesiącami obserwacji. Zaoszczędzona kwota roczna z tytułu obniżenia zużyć wyniosła 258 tys. zł, a z tytułu uniknięcia audytu zewnętrznego ok. 7 tys. zł.
2006
Dokładny dobowy monitoring energii i wody dla basenu Troclik w okresie od marca 2006 wykonywano w porozumieniu z kierownictwem basenu i BBOSiR. Obsługa techniczna wykonywała na bieżąco zmiany w urządzeniach technologicznych i grzewczych zgodnie z wynikiem monitoringu. Efekt został określony metodą symulowania braku działań naprawczych, na podstawie pierwszych 3 miesięcy, które były miesiącami obserwacji. Zaoszczędzona kwota roczna z tytułu obniżenia zużyć wyniosła 258 tys. zł, a z tytułu uniknięcia audytu zewnętrznego ok. 7 tys. zł.
2006-2012
Pierwsza akcja informacyjno-edukacyjna na Targach Budownictwa w Bielsku-Białej w dniach 1-3.09.2006. Stanowisko targowe było obsługiwane przez biuro BZE i służyło udzielaniu bezpłatnych porad i informacji dla ludności odnośnie wykorzystywania OŹE, oszczędzania energii oraz pomocy finansowej gminy w programie PONE. Takie akcję były ponawiane co roku na kolejnych wydarzeniach targowych.
2006
Przygotowanie ulotek edukacyjnych na temat nowoczesnych energooszczędnych źródeł ciepła przeznaczonych dla domów jednorodzinnych w nakładzie 5000 tys. szt (wrzesień 2006)
2006
Uzgodnienia dotyczące klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego skierowane głównie na obniżenie przyszłych kosztów eksploatacji systemu.
2006
Analizowanie umów na dostawę ciepła dla obiektów miejskich – 23 umów, zmniejszenie mocy zamówionej zaproponowano w 19 umowach. Łączna wartość obniżenia mocy zamówionej wynosi 1167 kW.
2006
Biuro zredagowało przykłady przedsięwzięć OZE z Bielska-Białej na płycie CD pt.: „Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce. 70 udanych przedsięwzięć”, wydanej przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cites. Płyta była rozprowadzona w nakładzie 5000 sztuk, a obecnie zawartość płyty jest stale dostępna na stronie internetowej Polskiej Sieci Energie-Cites: www.pnec.org.pl. Zaprezentowano wykorzystanie biogazu w oczyszczalni ścieków AQUA i wykorzystanie solarów w budownictwie mieszkaniowym naszego miasta.
2006
Udział w opracowaniu i wydaniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie-Cites poradnika „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Etykiety energetyczne.” Współautorem poradnika jest przedstawiciel Biura – Piotr Sołtysek.
2006
Inicjatywa "Dzień Otwarty" w Bielsku-Białej „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych -etykiety energetyczne” 24.05.2006 – konferencja w hotelu "Papuga" zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cites i PZE. Na konferencji wystąpienia przedstawicieli Bielska-Białej: Zbigniew Michniowski, Piotr Sołtysek, Edward Then.
2006
Inicjatywa "Dzień Otwarty" w Cieszynie „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych - etykiety energetyczne” - 5.05.2006. Spotkanie z reprezentantami sąsiednich gmin i administratorami szkół. Przedstawiciel Bielska-Białej prezentował własne doświadczenia w tej dziedzinie. Inspiratorem i głównym organizatorem spotkania była PN Energie-Cites.
2006
Wykonanie w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jednego z pierwszych w Polsce pilotażowych świadectw energetycznych wraz z umieszczeniem pierwszej publicznej wielkoformatowej etykiety energetycznej (wielokrotnie prezentowanej publicznie na w/w konferencjach) - pomoc PN Energie-Cites w ramach programu ‘Etykiety energetyczne w szkolnictwie’ w postaci nieodpłatnego wykonania tego zadania.
2006
Wykonanie systemu pomp ciepła na basenie AQUA. Pompy ciepła wykorzystujące ciepło z przepływającej wody w kolektorze wodociągowym podgrzewają kubaturę basenu 15 000 m3 oraz wodę w basenie. PZE w roli promotora i obserwatora. Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza z powodu uniknięcia produkcji ciepła np w lokalnej kotłowni.
2006
Wykonanie systemu pomp ciepła w oczyszczalni ścieków Komorowice - AQUA. Pompy ciepła wykorzystujące ciepło ścieków o mocy 3 x 38 kW pozwalają na ogrzanie 5000 m3 kubatury i wody użytkowej. PZE w roli promotora i obserwatora. Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza z powodu uniknięcia produkcji ciepła np w lokalnej kotłowni.
2006
Wykonanie modernizacji generatorów kogeneracyjnych na biogaz uzyskiwany w oczyszczalni ścieków Komorowice - AQUA. Generatory o mocy elektrycznej 170 kW i mocy cieplnej 270 kW dają rocznie 1963 MWh prądu i 10400 GJ ciepła (ok. połowy zapotrzebowania obiektu). PZE w roli promotora i obserwatora. Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza zarówno z powodu uniknięcia produkcji ciepła np w lokalnej kotłowni, jak i z powodu wykorzystania metanu ze ścieków, który trafiłby do atmosfery.
2005
Organizacja konferencji w ramach inicjatywy BISE (stworzonej przez Energie-Cites) pod hasłem "Inteligentna Energia w Polskich Miastach". Konferencja z udziałem gości zagranicznych odbyła się 30.09.2005 w bielskim ratuszu.
2004
Trzeci końcowy etap prac nad „Planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Bielsko-Biała” - tworzenie właściwego dokumentu, systemu operacyjnego, uzgodnień.
2004-2006
Udział w programie SchooBie-Do (program Stowarzyszenia Gmin Energie Cites Polska) – w ramach programu wykonano audyt energetyczny i koncepcję ośrodka OZE w Bielsku-Białej. Dzięki temu powstała, działająca do dziś i kształcąca specjalistów techników, pracownia energii odnawialnych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, wyposażona w kilka rodzajów kolektorów słonecznych i fotowoltaiki, mały wiatrak oraz ogniwo paliwowe. Realizacja tego typu placówki szkolącej osoby z terenu gminy Bielska-Białej i okolic w zakresie technik OZE, ma na celu zwiększenie oferty dydaktycznej gminy, stworzenie nowych zawodów .
2004
Udział w kampanii promującej metody oszczędnego gospodarowania energią oraz konkursie na "Najbardziej efektywną w racjonalnym gospodarowaniu energią gminę (instytucję)". Wypełnienie ankiet poszczególnych obiektów gminy Bielska-Białej oraz ankiety zbiorczej, która zawiera informacje o zasobach gminy. Porównanie danych zbiorczych w poprzednich latach – wykorzystanie bazy danych BEN. Zakończenie konkursu III.2006 – Bielsko-Biała zakwalifikowało się do krajowego finału konkursu.
2004-2005
Udział w konkursie „Europejskie Trofeum Energetyczne”, w którym gmina Bielsko-Biała wyznaczyła do udziału budynek główny Książnicy Beskidzkiej, przy ul. Słowackiego 17a. Konkurs polega na zaoszczędzeniu największej ilości energii w budynku administracyjnym w ciągu roku, przy użyciu jedynie metod bezkosztowych. Liczy się także zorganizowana kampania wśród pracowników obiektu. Podstawą konkursu jest strona internetowa www.energyoffice.org, która zawiera podręczne informacje oraz instrukcje na temat oszczędzania energii w biurze. Konkurs trwał od 01.10.2004 do 30.09.2005.
2004
Organizacja konkursu wśród młodzieży szkolnej "Oszczędzaj i Ty", dotyczącego promowania oszczędnego gospodarowania energią oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako elementów podnoszenia świadomości ekologicznej. Prace powinny być przesłane do dnia 10 listopada 2004, ogłoszenie wyników konkursu 5 grudnia 2004 roku. Prace nad konkursem trwały od września 2004.
2004
Przystąpienie do europejskiej kampanii Display – akcji graficznego publikowania informacji dotyczącej sprawności energetycznej, emisji CO2 i zużycia wody w budynkach użyteczności publicznej. Informacje o programie dostępne na stronie www.display-campaign.org.
2003-2005
PHARE CBC 2001. Program Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja. Wspólny Fundusz Małych Projektów – „JEDNORODNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W GMINACH”. Celem jest zainicjować system zarządzania energią dla obiektów publicznych (własność gmin) u uczestników projektu. Wdrożenie jednorodnego systemu zarządzania energią dla wszystkich uczestników projektu ułatwi wymianę doświadczeń i wspólne doskonalenie systemu. Obecnie bowiem zarządzanie energią w gminach jest rzadkością, a osoby zajmujące się zarządzaniem energią w gminach działają zwykle samotnie i intuicyjnie, często w sposób nieuporządkowany i niesystematyczny, nie mając żadnych wytycznych czy wzorców postępowania. Zasadniczymi celami projektu, które będą osiągnięte w wyniku wdrożenia jednorodnego systemu zarządzania energią są ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie zużycia mediów energetycznych przez obiekty gmin i obniżenie kosztów eksploatacji obiektów publicznych poprzez zmniejszenie zużycia mediów energetycznych.
2003
PHARE CBC 2001. Program Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja. Wspólny Fundusz Małych Projektów - Program edukacyjno-informacyjny dla gmin „ENERGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA”. Wielotematyczna seria kilkudziesięciu ulotek edukacyjno – informacyjnych, których opracowanie i rozpowszechnienie na terenie wszystkich gmin partycypujących w programie, ma na celu doprowadzenie do obniżenia zużycia ciepła, energii elektrycznej i gazu na terenie gmin poprzez propagowanie opłacalności działań i umiejętności zachowań na rzecz racjonalnego wytwarzania i użytkowania energii, po podniesieniu w wyniku realizacji projektu świadomości i umiejętności mieszkańców. W wyniku tych działań spodziewane jest ograniczenie niskiej emisji na terenie gmin. (prace III-IV 2003)
2003
W ramach 16 Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich „ENERGETAB 2003” odbywających się na terenie ZIAD-u w dniach 16-18 września 2003 roku przeprowadzono ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „AUTOBUS ENERGETYCZNY” promującą efektywność energetyczną i szersze stosowanie alternatywnych źródeł energii. Organizatorem akcji było KAPE – Krajowa Agencje Poszanowania Energii, natomiast w Bielsku-Białej Urząd Miejski – Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią.
2003-
Program monitoringu obiektów publicznych - prowadzony obecnie monitoring energetyczny obiektów miejskich jest pracochłonny, ograniczony i ma wiele niedoskonałości. Planuje się reorganizację monitoringu poprzez zmianę źródeł otrzymywania danych, informatyzację tego procesu oraz uzupełnienie monitoringu o kontrolę temperatur wewnętrznych i rozszerzenie jego zakresu.
2003-2005
Program monitoringu obiektów publicznych - prowadzony obecnie monitoring energetyczny obiektów miejskich jest pracochłonny, ograniczony i ma wiele niedoskonałości. Planuje się reorganizację monitoringu poprzez zmianę źródeł otrzymywania danych, informatyzację tego procesu oraz uzupełnienie monitoringu o kontrolę temperatur wewnętrznych i rozszerzenie jego zakresu.
2003-2004
Tworzenie  „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (uchwalono w 2006). Po wykonaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jawnym się stało, że system ciepłowniczy naszego miasta wymaga gruntownej naprawy. Wówczas zdecydowano się na wykonanie „Planu…”. Prace trwały przez 4 lata. Powołano specjalny komitet sterujący, który przez ten czas stale funkcjonował, by dopracować ostateczne rozwiązania. Owocem tych działań były zmiany w przedsiębiorstwie ciepłowniczym, okresowe zamrożenie cen ciepła, inwestycje w sieć ciepłowniczą oraz ostatecznie najważniejsza decyzja o budowie nowej elektrociepłowni EC1.
2003-2006
Plan zastosowania energii słonecznej do ogrzewania wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 15. Początek - czerwiec 2003. Projekt został zrealizowany przez PK Therma w 2005/2006 kosztem 60000 zł i jest nadal kontynuowany jako instalacja doświadczalna. Instalacja dostarcza 30-40 GJ energii rocznie.
2003-2006
Analiza umów na dostawę ciepła do obiektów publicznych pod kątem weryfikacji mocy zamówionych. Weryfikacją mocy zamówionej objęto 83 gminnych obiektów publicznych, głównie szkół. Oparta była ona o dane zgromadzone w bazie danych energetycznych obiektów publicznych (BEN). Przeprowadzono obliczenia wykorzystujące te dane, na podstawie których określono faktyczne zapotrzebowanie ciepła do celów grzewczych dla tych obiektów. Wyniki obliczeń są podstawą do zmian mocy zamówionej w umowach z dostawcą ciepła. Obliczenia wskazują na możliwość obniżenia mocy zamówionej łącznie o 3 771 kW, co da oszczędności szacowane na ponad 226 tys. zł rocznie. Przeprowadzenie weryfikacji nie byłoby możliwe przy tak niskich kosztach, gdyby nie istniał w mieście monitoring energetyczny.