Nagrody

2018

KNE Janosik 2018- Miasto Bielsko-Biała zostało laureatem za działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego

2018

Pierwsze miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis - w kategorii Środowisko. O ten tytuł rywalizowało 50 miast z całej Polski. Zostaliśmy docenieni za selektywną zbiórkę odpadów oraz coraz mniejsze zużycie zasobów takich jak woda i energia elektryczna. Kandydatura każdego miasta była rozpatrywana w 3 kategoriach: Środowisko, Gospodarka i Społeczeństwo. Nasze miasto w ostatnich dwóch kategoriach zajęło kolejno 19 i 12 miejsce, co łącznie dało nam 6 lokatę w ogólnym rankingu. W uzasadnieniu jako jeden z plusów miasta czytamy o zadaniach Biura Zarządzania Energią i naszym Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii!

2017

„Marka-Śląskie”- konkurs, w którym wyróżnienia przyznawane są w 13 kategoriach. Jedną z nich jest kategoria "Usługi", do której w tym roku zgłosiliśmy nasza kampanię edukacyjno-promocyjną "Bielsko-Biała chroni klimat" i zostaliśmy wyróżnieni! Kampania jest znana mieszkańcom Bielska-Białej głównie za sprawą corocznego „Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii”, który w 2017 roku miał swoją 7 odsłonę. Celem kampanii jest propagowanie rozsądnego korzystania z energii, stosowania odnawialnych źródeł energii oraz innych działań zmierzających do jak najniższej emisji zanieczyszczeń powietrza. Kluczem sukcesu kampanii jest przede wszystkim szeroka współpraca ze społecznością lokalną przy jej realizacji, rozmach działań oraz innowacyjne podejście.

2016

10 polskich gmin, w tym Bielsko-Biała zwyciężyło w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym. Konkurs zorganizowany był w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, współrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie a finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Przedstawiciele zwycięskich gmin podczas podróży mieli okazję zapoznać się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów.

2016

Srebrny laur- Laury wręczono przedstawicielom samorządów podczas uroczystej gali towarzyszącej Zgromadzeniu Ogólnemu ZMP, które odbyło się 3 i 4 marca w Dąbrowie Górniczej. Wyróżnienia przyznano za wybitne rozwiązania i osiągnięcia w rozwoju miasta oraz zarządzania nim w minionym 25-leciu. Bielsko-Biała zostało nagrodzone za sukces ekonomiczny poparty wysokimi miejscami w rankingach, Europejską Nagrodę Administracji Publicznej, program rewitalizacji śródmieścia oraz strategię efektywności energetycznej.

2015

Certyfikat "Ekologiczna gmina"- Polska Izba Ekologii oraz Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe przyznały miastu Bielsko-Biała certyfikat „Ekologiczna Gmina. Ogrzewamy z Głową!”. Jest to uznanie za rozsądne wspieranie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania na terenie miasta, a w szczególności za likwidację kotłowni węglowych w budynkach miejskich oraz program dotacji do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne w domach jednorodzinnych mieszkańców miasta (już 1600 zrealizowanych inwestycji) realizowany przez Biuro Zarządzania Energią. Szeroko prowadzona jest także akcja uświadamiająca skutki środowiskowo-zdrowotne wynikające z niewłaściwego korzystania z kotłów węglowych: ulotki i broszury tematyczne opracowane przez Biuro Zarządzania Energią, strona internetowa www.miastodobrejenergii.com popularyzująca ekologiczne i ekonomiczne sposoby ogrzewania, Beskidzki Festiwal Dobrej Energii dedykowany mieszkańcom miasta itp.

2015

Eco-miasto -14 październik 2015 rozstrzygnięty został organizowany przez Ambasadę Francji w naszym kraju przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii konkurs pod hasłem ECO-MIASTO. W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu wzięło udział 38 miast, a nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach. W kategorii "Efektywność energetyczna" zwycięzcą zostało nasze miasto, pozostawiając w pokonanym polu m.in. Poznań, Kraków, Gdynię i Częstochowę. Jury podkreśliło kompleksowe działania bielskiego samorządu na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Doceniono m.in.: monitoring zużycia mediów energetycznych prowadzony w 140 miejskich obiektach, liczne działania termomodernizacyjne w budynkach miejskich (dla przykładu w obiekcie zajmowanym przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego po termomodernizacji udało się uzyskać 3,5-krotne obniżenie zużycia energii na 1 m2 powierzchni), działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Bielska-Białej, w tym zwłaszcza Beskidzki Festiwal Dobrej Energii, program dotacji do wymiany kotłów węglowych, w ramach którego zlikwidowano już 1500 nieekologicznych kotłowni, inwestycje w odnawialne źródła energii (są one instalowane w szpitalach, domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i na terenie obiektów sportowych), kompleksową modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej, która przyniosła obniżenie emisji dwutlenku węgla o ponad 70 tysięcy ton rocznie. Wszystkie te działania potwierdzają, że nasze hasło "Bielsko-Biała chroni klimat" opiera się na solidnych podstawach.

2015

 Wyróżnienie w kategorii: Ekologia i zrównoważony rozwój- W dniu 3.09.2015 - stowarzyszenie Euroregion Beskidy obchodziło 25-lecie swojego istnienia. W Szczyrku odbyła się uroczystość nagrodzenia zasłużonych partnerów stowarzyszenia. Bielsko-Biała otrzymało wyróżnienie w kategorii: Ekologia i zrównoważony rozwój za realizację projektu: "Wystawa IMAGINE w Beskidach - najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska".

2014

"Gmina z misją" - udział miasta w ogólnopolskim konkursie "Gmina z misją" dotyczącym walki z niską emisją i zdobycie nagrody głównej wśród 49 miast podejmujących działania w tej dziedzinie

 

2013

EPSA 2013 - wszyscy nominowani mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich projektów zarówno w formie prezentacji multimedialnej jak i stoiska na uprzednio przygotowanej wystawie projektów. Prezentacje te odbyły się w budynku głównym Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht. Bielsko-Biała przedstawiło na wystawie trzy roll-upy prezentujące główne elementy projektu oraz 10 plakatów wybranych spośród 300-plakatowej wystawy mieszkańców – ambasadorów klimatu. Ponadto zostały zaprezentowane gadżety, będące elementami kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” (termometr LCD, ulotki, naklejki, koszulki), a także film przedstawiający kampanię. Prezentacja multimedialna projektu Bielska-Białej wygłoszona na sali wykładowej wobec około 100 uczestników spotkania, wyróżniała się profesjonalizmem i nowoczesnością. Duża liczba zdjęć z wydarzeń związanych z realizowanym projektem oraz interesujący komentarz w języku angielskim w wykonaniu Piotra Oślaka i Ewy Kozak sprawiły, że prezentacja przyciągnęła uwagę widzów, o czym świadczyły późniejsze pytania i komentarze. Oprócz projektu Bielska-Białej prezentowano 14 innych projektów w 3 różnych kategoriach. W kategorii „administracja lokalna”, w której startował bielski projekt, prezentowane były również projekty z Luksemburga, Włoch, Islandii oraz z Poznania.

2012

Akcja "Energooszczędne Biuro" we współpracy z KAPE - 2 budynki administracyjne, wydruk i akcja rozlepiania naklejek o oszczędzaniu energii i innych zasobów (7 rodzajów naklejek), wystawa informacyjna oraz szkolenia pracowników urzędu. Miasto otrzymało wyróżnienie za przeprowadzoną akcję.

2012

Miasto z klimatem" - miasto otrzymało tytuł Miasta z klimatem w uznaniu działań dla zrównoważonego gospodarowania energią ochrony i klimatu.

2012

Samorządowy lider zarządzania 2012 usługi techniczne- II miejsce-Miasto otrzymało II miejsce w dziedzinie lokalna gospodarka energetyczna za projekt: Kampania edukacyjno-promocyjna "Bielsko-Biała chroni klimat".

2011

"Gmina z klimatem" - konkurs organizowany przez Fundację EkoRozwoju. Bielsko-Biała zdobyło I nagrodę oraz tytuł "Miasto z klimatem" za całokształt działań w zakresie ochrony klimatu i poszanowania energii.

2011

„Gmina przyszłości 2011” - konkurs organizowany przez Gaspol. Bielsko-Biała zdobylo 2 nagrody: 1 nagroda dla projektu "Kampania promocyjno-edukacyjna ENGAGE" i wyróżnienie dla projektu "Innowacyjne zastosowanie pomp ciepła w pływalni AQUA"

2010

„Brązowy medal Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej”  - nagroda została przyznana za wykorzystanie biomasy w kategorii powyżej 50.000 mieszkańców.

2009

Pierwsza nagroda w konkursie KAPE na najbardziej efektywną energetycznie gminę roku 2009 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Na nagrodzone osiągnięcia złożyły się przede wszystkim termomodernizacje obiektów miejskich oraz wymiana sieci ciepłowniczych co dało obniżenie emisji o ponad 30 tys. ton CO2.

2006-2007

Uczestnictwo Bielska-Białej w konkursie TCA Display ("W kierunku klasy A") zakończone galą konkursową w Brukseli dnia 11.10.2007, na której Bielsko-Biała zostało uhonorowane dyplomem uznania jako jedna spośród 10 uhonorowanych gmin europejskich spoza piątki nagrodzonych. Konkurs został zorganizowany przez Energie-Cites.

2004

Najbardziej efektywna w racjonalnym gospodarowaniu energią gmina (instytucja). Udział w kampanii promującej metody oszczędnego gospodarowania energią oraz konkursie na "Najbardziej efektywną w racjonalnym gospodarowaniu energią gminę (instytucję)". Wypełnienie ankiet poszczególnych obiektów gminy Bielska-Białej oraz ankiety zbiorczej, która zawiera informacje o zasobach gminy. Porównanie danych zbiorczych w poprzednich latach – wykorzystanie bazy danych BEN. Zakończenie konkursu III.2006 – Bielsko-Biała zakwalifikowało się do krajowego finału konkursu.