O nasO nas

O nas


Pracownicy dawnego Biura Zarządzania Energią w Bielsku-Białej (obecnie Wydziału Ochrony Środowiska i Energii) to nie anonimowi urzędnicy - to miłośnicy Miasta, specjaliści od DOBREJ ENERGII, którzy w 2011 roku podczas europejskiego projektu ENGAGE zbudowali trwały most między mieszkańcami a urzędnikami.


Tym mostem okazała się dobra energia tych wszystkich, którzy zaangażowali się i nadal angażują w kampanię promocyjno-edukacyjną "Bielsko-Biała chroni klimat". Wspólna idea, trudna tematyka podana w prosty i lekki sposób oraz prezentacja niewątpliwych korzyści dla kieszeni, zdrowia i przyrody - to właśnie połączyło i łączy wielu mieszkańców miasta. Włącz się i Ty

Czym się zajmujemy?


Na co dzień zespół ds.energii zajmuje się między innymi:


• Przetarg grupowy na energię elektryczną dla 114 placówek gminnych oraz budynków Ratusza (łącznie to ponad 500 liczników).
• Rejestracja zużycia mediów w placówkach miejskich rozpoczynając od Ratusza, przez przedszkola po szkoły oraz inne instytucje kultury.
• Monitoring zużycia energii i poboru mocy w ok.150 obiektach gminy.
• Wykonywanie planów energetycznych gminy.
• Opiniowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i energetycznych dla obiektów gminy Bielsko-Biała.
• Udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych w obiektach gminnych.
• Program Ograniczenia Emisji - program dopłat dla mieszkańców Bielska-Białej do wymiany starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła.
• Koordynacja miejskiego Planu gospodarki niskoemisyjnej.
• Koordynacja strategii rozwoju elektromobilności w mieście.
• Koordynacja programu dotacji do OZE dla mieszkańców.
• Organizacja corocznego Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.
• Organizacja corocznego konkursu "Szanuj energię, chroń klimat".
• Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy.

To tylko kilka przykładów naszych obowiązków wobec mieszkańców miasta, o wszystkich możesz przeczytać TUTAJ (szczegółowe kompetencje pracowników).

Chcesz przeczytać, jakie nagrody zdobyliśmy? O niektórych przeczytasz TUTAJ

Zobacz jak wiele wspólnie zrobiliśmy:
Miasto Bielsko-Biała i jego mieszkańcy w międzynarodowym projekcie ENGAGE wersja anglojęzyczna / wersja polska