Obowiązkowa Deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotycząca sposobu ogrzewania

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków od 01.07.2021r. wszyscy właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych są zobligowani do wypełnienia odpowiedniej Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami:
Ulotka 1

Ulotka 2