Print Friendly, PDF & Email

Rządowy program "Czyste powietrze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wspiera także instalację odnawialnych źródeł energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane w całym kraju za pośrednictwem odpowiednich według miejsca położenia budynku wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
Mieszkańcy Bielska-Białej powinni składać wnioski o dofinansowanie
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.,
za pośrednictwem strony internetowej:
https://portal.wfosigw.katowice.pl

Bliższych informacji udziela:
Delegatura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej
ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, w godzinach od 9.00 do 14.00

lub

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
telefon: (32) 60 32 252, (32) 60 32 200, fax: (32) 60 32 201
e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, biuro@wfosigw.katowice.pl
logo 1