Print Friendly, PDF & Email

Zapisy na atrakcje 9 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii

 

Zgłoszenia zespołów, chcących wziąć udział w atrakcjach 9 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie na adres e-mail: pze@um.bielsko.pl lub biuro.pze@gmail.com.
O kolejności na liście startowej decyduje termin przesłania zgłoszenia.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Gra Na Www