Ekologiczny Tydzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte - budujemy przyszłość z naturą!

W marcu społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej z zaangażowaniem włączyła się w obchody Dnia Ziemi, realizując jedną z dziewięciu aktywności w ramach programu Erasmus + "Globalne umiejętności: tworzenie silnych i spełnionych obywateli". Jednym z celów projektu było kształtowanie wśród uczniów świadomości ekologicznej i inspirowanie ich do aktywnej ochrony środowiska naturalnego.

Warsztaty, lekcje i spacery edukacyjne

Klasa 7b wzięła udział w warsztatach ekologicznych w CEE Ekosynteza, gdzie uczniowie poznawali zasady segregacji odpadów, kompostowania i tworzenia biodegradowalnych przedmiotów. Klasy piąte z zaangażowaniem budowały domki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów, wykorzystując naturalne materiały i dbając o detale. Domki i hotele zostały rozmieszczone wokół szkoły, tworząc przyjazne środowisko dla lokalnej fauny.

Odbyły się również lekcje z zaproszonym gościem, panią Renatą Bednarską z AQUA, która poprowadziła prelekcje o wodzie, jej znaczeniu dla życia na Ziemi oraz o konieczności jej oszczędzania. Uczniowie klasy 4b, zainspirowani tymi zajęciami, opracowali zasady oszczędzania wody i stworzyli rollupy edukacyjne z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca. Rollupy zostały umieszczone w różnych miejscach szkoły, aby edukować wszystkich uczniów i pracowników.

Nauczyciele przeprowadzili też lekcje na temat segregacji śmieci, podkreślając jej znaczenie dla ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami. Uczniowie poznali różne rodzaje odpadów, sposoby ich segregacji i zasady recyklingu. Młodsze klasy wzięły udział w spacerach edukacyjnych do pobliskiego parku, gdzie obserwowały przyrodę, uczyły się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt oraz poznawały znaczenie bioróżnorodności.

Akcje proekologiczne i zbiórki surowców wtórnych

W ramach akcji "Zbieramy surowce wtórne" uczniowie z zaangażowaniem zbierali makulaturę i nakrętki plastikowe, przyczyniając się do recyklingu i zmniejszenia ilości odpadów trafiających na wysypiska. Zorganizowano również konkurs na plakat ekologiczny, w którym uczniowie prezentowali swoje pomysły na ochronę środowiska.

Spotkania "Młodzi dla Ziemi"

Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Ziemi były zorganizowane przez nauczycieli koordynujących program ERASMUS + spotkania "Młodzi dla Ziemi". Podczas prelekcji uczniowie poznali wyzwania, przed jakimi stoi nasza planeta, a także sposoby, które mogą pomóc w ochronie środowiska. Uczniowie mieli również okazję do zadawania pytań i dyskusji. Gry i zabawy na koniec miały na celu utrawlenie zdobytej wiedzy.

Drzewo Przyjaźni polsko-słowackiej symbolem wspólnych wartości

Ważnym punktem programu obchodów Dnia Ziemi było wspólne zasadzenie Drzewa Przyjaźni polsko-słowackiej. Uczniowie i nauczyciele z Polski i Słowacji wspólnie posadzili dąb na terenie szkolnego ogrodu, umacniając tym samym przyjaźń, współpracę i wspólne wartości obu narodów. Nasz buk, będzie rósł i rozwijał się, stając się świadectwem tej wyjątkowej więzi.

W razamch tej akcji posadziliśmy też kilka innych drzew, które są symbolem zaangażowania młodych ludzi w ochronę środowiska i budowanie lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

 

Szkoła Dobrej Energii

SP 1 z dumą promuje wartości zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko naturalne. Nie bez znaczenia jest fakt, że od kilku lat aktywnie bierzemy udział w miejskim konkursie "Szanuj energię, chroń klimat", a uczniowe szkoły mogą pochwalić się wieloma sukcesami na tym polu!

 

Podsumowanie

Ekologiczny Dzień Ziemi w naszej szkole był prawdziwym świętem edukacji i zaangażowania na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie mieli okazję zdobyć cenną wiedzę ekologiczną, rozwinąć swoje umiejętności praktyczne i aktywnie przyczynić się do dbania o naszą planetę. Program Erasmus + "Globalne umiejętności: tworzenie silnych i spełnionych obywateli" pozwolił uczniom jeszcze bardziej wzmocnić te działania i zainspirować uczniów do bycia świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami Ziemi.