Uchwała antysmogowa na Śląsku

7 kwietnia w Sejmiku Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjęto tzw. „uchwałę antysmogową”. Uchwała dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie Śląskim. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2017 roku.

Co ulega zmianie po podpisaniu uchwały?

Przede wszystkim wprowadzony zostanie całkowity zakaz spalania paliw niższej jakości, takich jak:

  • węgiel brunatny oraz pochodne paliw tworzonych z jego wykorzystaniem,
  • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki stworzone z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Uchwała podaje także, kiedy trzeba będzie wymienić stary kocioł, zamontowany przed 1 września 2017 i tak:

  • instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadaje tabliczki znamionowej – do 1 stycznia 2022 roku,
  • instalacje eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2024 roku,
  • instalacje eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2026 roku,
  • instalacje eksploatowane, spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych
  • dla klasy 3 lub 4 kotła według normy PN-EN 303-5:2012 – do 1 stycznia 2028.

Uchwała dotyczy również kominków. Każdy kominek użytkowany przed 1 września 2017, będzie musiał zostać wymieniony lub udoskonalony tak, aby po 1 stycznia 2023 roku spełniał minimalne poziomy efektywności energetycznej oraz normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Będą dopuszczone także kominki, które będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% albo będą wyposażone w filtr redukujący emisję pyłu.

Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z:
Treścią uchwały,
Zbiorem najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących uchwały,
Informacją Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Zachęcamy do zapoznania się z listą kotłów na stronie kotlyna5.pl/info, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące wybranych kotłów grzewczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
fot. Tomasz Żak/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego