Krajowy program "Czyste powietrze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wspiera także instalację odnawialnych źródeł energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki będą udzielane w całym kraju za pośrednictwem odpowiednich według miejsca położenia budynku wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
Mieszkańcy Bielska-Białej powinni składać wnioski o dofinansowanie
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.,
za pośrednictwem strony internetowej:
https://portal.wfosigw.katowice.pl

Bliższych informacji udziela:
Delegatura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej
ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, w godzinach od 9.00 do 14.00

lub

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Infolinia programu "Czyste powietrze": 32 60 32 252
e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, biuro@wfosigw.katowice.pl
Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/
Zachęcamy również do odwiedzenia nowej strony internetowej dedykowanej programowi CZYSTE POWIETRZE: www.kampaniaczystepowietrze.pl

Na mocy porozumienia pomiędzy miastem Bielsko-Biała a WFOŚiGW w Katowicach 7 czerwca 2021 roku w naszym mieście powstał punkt konsultacyjny, w którym można zasięgnąć informacji o programie Czyste Powietrze oraz skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.

Punkt jest zlokalizowany przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, na 3 piętrze, pokój 306, i jest czynny dla stron składających wniosek we wtorki w godzinach 8:00 – 13:00 oraz w czwartki w godzinach 12:00 – 17:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: (33) 4971 509.

Informacje telefoniczne oraz umawianie wizyt jest możliwe w godzinach:

poniedziałek i środa 7:30 - 15:30, wtorek 13:00 - 15:30, czwartek 7:30 - 12:00, piątek 7:30 - 13:00.