Program uciepłownienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Skreślony piec

Od 2017 roku funkcjonuje „Program uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej – pilotaż”. Program ma na celu likwidację pieców węglowych w budynkach wielorodzinnych w centrum miasta i podłączanie ich do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu miasto w Centrum odetchnie czystym powietrzem. Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na dotacje rzędu 80%. Zapraszamy legalnych przedstawicieli wspólnot do rozmowy z mieszkańcami i zgłaszania swych budynków do Programu. Program ten będzie realizowany przez miasto Bielsko-Biała we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Therma sp. z o.o. i Tauron Ciepło sp. z o.o.

 

Dla kogo jest program?

Program jest przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych zajmujących budynki będące w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej w Bielsku-Białej, dla których przedsiębiorstwo Therma wyda pozytywną opinię odnośnie możliwości techniczno-ekonomicznych podłączenia budynku do sieci w trybie „Programu uciepłownienia centrum”. W praktyce największe szanse na podłączenie do sieci w ramach programu mają budynki w centrum miasta, a w szczególności zlokalizowane w obrębie następujących rad osiedli: Dolne Przedmieście, Górne Przedmieście, Śródmieście Bielsko, Słoneczne, Bielsko Południe. Możliwość podłączenia innych budynków zlokalizowanych poza wymienionymi osiedlami nie jest wykluczona. Program nie dotyczy budynków niemieszkalnych (usługowych, handlowych, produkcyjnych itp.).
 

Co zrobić, żeby dołączyć do programu?

Zapraszamy administratorów wspólnot mieszkaniowych do rozmów na ten temat z mieszkańcami, a mieszkańców by namawiali swych administratorów do działania w tym zakresie (z wnioskiem do udziału w Programie może wystąpić jedynie legalny przedstawiciel wspólnoty). Najważniejszym warunkiem do spełnienia jest, by w wyniku przyłączenia budynku do sieci zostały zlikwidowane w nim wszystkie źródła, w których spalane są paliwa stałe, zarówno te do ogrzewania, jak i te do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także służące do przygotowania posiłków. Zasadą jest zatem likwidacja wszystkich palenisk na paliwa stałe i jednocześnie podłączenie wszystkich lokali do sieci ciepłowniczej.
 

Jakie są korzyści skorzystania z programu?

Oprócz ewidentnej korzyści w zakresie komfortu i bezpieczeństwa wykonanie podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej oraz zainstalowanie głównego węzła cieplnego w budynku będzie dotowane przez PK Therma lub nawet całkowicie bezpłatne (dla 26 budynków wyznaczonych w Programie uciepłownienia). Jeżeli grzewcze instalacje wewnętrzne zostaną odebrane jako wykonane zgodnie z wytycznymi i zostaną przedstawione dowody rozliczenia z wykonawcami, to wspólnocie mieszkaniowej zostanie wypłacona dotacja pokrywająca nawet do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji. Przedmiotem dotacji może też być zmiana w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej lub likwidacja kuchni węglowej i zastąpienie jej kuchnią elektryczną lub gazową. Po zmianie koszty ciepła w porównaniu z ogrzewaniem węglowym będą wyższe. Jednakże przy rachunku uwzględniającym poświęcony czas, wysiłek, przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo przyszłe koszty okażą się niższe.