Sposób postępowania z dzikami

 1. W przypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 2. Jeśli jednak doszło do spotkania „oko w oko”, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest „udawanie drzewa”, czyli pop prostu stanie w bezruchu, gdyż gwałtowna ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 3. Zaniepokojona locha z młodymi staje się bardzo agresywna. Dlatego po spotkaniu młodych dzików nie wolno ich dotykać, głaskać, zaczepiać, łapać ani tym bardziej atakować. Należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli locha szykuje się do ataku, nie pozostaje nic innego jak ratować się ucieczką na przysłowiowe drzewo, czy też za ogrodzenie.
 4. Wchodząc w rejon, gdzie znajdują się dziki nie wolno się skradać, powodować, iż dzik znajdzie się w sytuacji zaskoczenia, gdyż może na to zareagować atakiem.
 5. W lasach i na szlakach turystycznych należy zachować ostrożność szczególnie w miejscach świeżych śladów bytności dzików (zryty teren).
 6. Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być smyczy.
 7. Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli, łąk z dala od zabudowań, tzw. Chodzenia na skróty. W miarę możliwości należy korzystać z dróg, po których odbywa się ruch samochodowy.
 8. Zwłaszcza dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki. Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 9. Nawet jeśli dzik jest już oswojony, czy też sprawia takie wrażenie, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, karmić, głaskać.
 10. Absolutnie nie wolno dokarmiać dzików! Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik będzie coraz bardziej do takiej sytuacji się przyzwyczajał i uczył tak wyuczonych postaw swoje potomstwo. Należy zadbać więc o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach.
 11. Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie zostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
 12. Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach.
 13. Ponieważ jeżdżące po lasach samochody terenowe i inne pojazdy powodują płoszenie zwierzyny w jej naturalnym środowisku oraz jej wychodzenie z lasu, należy w wypadku zauważenie takich pojazdów niezwłocznie zgłosić to policji.
 14. W sytuacji, gdy dziki pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych zawiadomić o tym niezwłocznie Straż Miejską – tel. 33/8228114 lub 986.

Wydział Ochrony środowiska i Energii, Urząd Miejski w Bielsku-Białej